• 0
nacer_alger

تفقيط الى لغة الفرنسية

سؤال

ممكن مساعدة في تفقيط ارقام الى لغة الفرنسية

قمت تعديل على كود  كان بلإنجليزية  لكن هناك بعض اخطاء لم استطيع ان اعرف اين هيا 

هدي هيا محاولتي لتعديل وشكرا

 

Option Compare Database
Option Explicit
Function ConvertCurrencyToEnglish(ByVal MyNumber)
   Dim Temp
   Dim dinars, Halals
   Dim DecimalPlace, Count

   ReDim Place(9) As String
   Place(2) = " Mille "
   Place(3) = " Million "
   Place(4) = " Milliard "
   Place(5) = " Billion "

   ' Convert MyNumber to a string, trimming extra spaces.
   MyNumber = Trim(Str(MyNumber))

   ' Find decimal place.
   DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")

   ' If we find decimal place...
   If DecimalPlace > 0 Then
      ' Convert Halals
      Temp = Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2)
      Halals = ConvertTens(Temp)

      ' Strip off cents from remainder to convert.
      MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
   End If

   Count = 1
   Do While MyNumber <> ""
      ' Convert last 3 digits of MyNumber to English Riyals.
      Temp = ConvertHundreds(Right(MyNumber, 3))
      If Temp <> "" Then dinars = Temp & Place(Count) & dinars
      If Len(MyNumber) > 3 Then
         ' Remove last 3 converted digits from MyNumber.
         MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
      Else
         MyNumber = ""
      End If
      Count = Count + 1
   Loop

   ' Clean up Riyals.
   Select Case dinars
      Case ""
         'Riyals = "No Riyals"
      Case "un"
         dinars = " un dinars"
      Case Else
         dinars = dinars & " dinars"
   End Select

   ' Clean up Halals.
   Select Case Halals
      Case ""
         'Halals = " And No Halals"
      Case "un"
         Halals = " And Halalh"
      Case Else
         Halals = " And " & Halals & " Halals"
   End Select

   ConvertCurrencyToEnglish = dinars & Halals
End Function

Private Function ConvertHundreds(ByVal MyNumber)
   Dim Result As String

   ' Exit if there is nothing to convert.
   If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function

   ' Append leading zeros to number.
   MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)

   ' Do we have a hundreds place digit to convert?
   If Left(MyNumber, 1) <> "0" Then
      Result = ConvertDigit(Left(MyNumber, 1)) & " Cent "
   End If

   ' Do we have a tens place digit to convert?
   If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
      Result = Result & ConvertTens(Mid(MyNumber, 2))
   Else
      ' If not, then convert the ones place digit.
      Result = Result & ConvertDigit(Mid(MyNumber, 3))
   End If

   ConvertHundreds = Trim(Result)
End Function

Private Function ConvertTens(ByVal MyTens)
   Dim Result As String

   ' Is value between 10 and 19?
   If Val(Left(MyTens, 1)) = 1 Then
      Select Case Val(MyTens)
         Case 10: Result = "Dix"
         Case 11: Result = "Onze"
         Case 12: Result = "Douze"
         Case 13: Result = "treize"
         Case 14: Result = "quatorze"
         Case 15: Result = "Quinze"
         Case 16: Result = "seize"
         Case 17: Result = "dix sept"
         Case 18: Result = "dix houit"
         Case 19: Result = "dix neuf"
         Case Else
      End Select
   Else
      ' .. otherwise it's between 20 and 99.
      Select Case Val(Left(MyTens, 1))
         Case 2: Result = "Vingt "
         Case 3: Result = "Trente "
         Case 4: Result = "Quarante "
         Case 5: Result = "cinquante "
         Case 6: Result = "Soixante "
         Case 7: Result = "Soixante dix"
         Case 8: Result = "Quatre-vingts "
         Case 9: Result = "quatre vingt dix"
 
         Case Else
      End Select

      ' Convert ones place digit.
      Result = Result & ConvertDigit(Right(MyTens, 1))
   End If

   ConvertTens = Result
End Function

Private Function ConvertDigit(ByVal MyDigit)
   Select Case Val(MyDigit)
      Case 1: ConvertDigit = "un"
      Case 2: ConvertDigit = "deux"
      Case 3: ConvertDigit = "trois"
      Case 4: ConvertDigit = "quatre"
      Case 5: ConvertDigit = "cinq"
      Case 6: ConvertDigit = "Six"
      Case 7: ConvertDigit = "Sept"
      Case 8: ConvertDigit = "huit"
      Case 9: ConvertDigit = "neuf"
      Case Else: ConvertDigit = ""
   End Select
End Function

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه

0 إجابة على هذا السؤال .

لاتوجد إجابات على هذا السؤال حتى الآن .

من فضلك سجل دخول لتتمكن من التعليق

ستتمكن من اضافه تعليقات بعد التسجيلسجل دخولك الان

  • يستعرض القسم حالياً   0 members

    لا يوجد أعضاء مسجلين يشاهدون هذه الصفحة .