• 0
Muhammed Magdy

Generator example 01

سؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


 


رأيت مثال عجبني وحبيت أنفذه ، في هذا المثال عندما يضع المستخدم رقم في ال JTextField يولد JTextField بالعدد الذي وضعه و عند الضغط على Total يحسب مجموع الأعداد المدخلة في النص


 


Generatorexample01_zpsc2d146a9.jpg


 


وصلت حتى ال jButton2ActionPerformed هل من أفكار :)  ؟


0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه

2 إجابة على هذا السؤال .

 • 0

و عليكم السلام و رحمة الله

 

أعجبتني فكرة التمرين ! :rolleyes:

 

هذه محاولتي :

import java.awt.*;import java.awt.event.ActionEvent;import java.awt.event.ActionListener;import java.util.ArrayList;import java.util.Random;import javax.swing.*;/** * * @author Snack3r */public class GeneratorDemo extends JDialog implements ActionListener {  private Container container;  private JPanel topPanel, centerPanel, bottomPanel, view;  private JTextField valueNumbers;  private JButton generate, random, calcul;  private JLabel result;  private JScrollPane scroller;  private ArrayList<JTextField> list;  private int number;  public void init() {    valueNumbers = new JTextField();    valueNumbers.setPreferredSize(new Dimension(100, 27));    generate = new JButton("Generate");    generate.addActionListener(this);    topPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 30, 10));    topPanel.add(new JLabel("No. of values"));    topPanel.add(valueNumbers);    topPanel.add(generate);    centerPanel = new JPanel();    centerPanel.setLayout(new BoxLayout(centerPanel, BoxLayout.Y_AXIS));    scroller = new JScrollPane(centerPanel);    scroller.setPreferredSize(new Dimension(300, 210));    view = ((JPanel) scroller.getViewport().getView());    random = new JButton("Random");    random.addActionListener(this);    calcul = new JButton("Total");    calcul.addActionListener(this);    result = new JLabel("Total value : ");    bottomPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 70, 10));    bottomPanel.add(random);    bottomPanel.add(calcul);    bottomPanel.add(result);    container = this.getContentPane();    container.setLayout(new BorderLayout());    container.add(topPanel, BorderLayout.NORTH);    container.add(scroller, BorderLayout.CENTER);    container.add(bottomPanel, BorderLayout.SOUTH);    pack();  }  private void addNewField() {    JTextField newField = new JTextField();    newField.setPreferredSize(new Dimension(100, 27));    newField.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);    list.add(newField);    view.add(newField);    view.validate();  }  private boolean isListFieldsNotEmpty() {    for (int i = 0; i < list.size(); i++) {      if (list.get(i).getText().isEmpty()) {        return false;      }    }    return true;  }  @Override  public void actionPerformed(ActionEvent e) {    if (e.getSource() == generate) {      try {        number = Integer.parseInt(valueNumbers.getText());        if (number <= 0) {          JOptionPane.showMessageDialog(null, "Avertissement, la valeur doit être strictement positive !",              "Valeur invalide", JOptionPane.WARNING_MESSAGE, null);          view.removeAll();          return;        }      } catch (NumberFormatException ex) {        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Erreur, veuillez saisir un entier !",            "Valeur incorrecte", JOptionPane.ERROR_MESSAGE, null);        view.removeAll();        return;      }      if (view != null) {        view.removeAll();      }      list = new ArrayList<>();      for (int i = 1; i <= number; i++) {        addNewField();      }      view.revalidate();      view.repaint();    }    if (e.getSource() == random) {      if (list == null) {        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Erreur, veuillez tout d'abord générer des champs !",            "Champs requis non générés", JOptionPane.ERROR_MESSAGE, null);        return;      }      Random src = new Random(System.currentTimeMillis());      for (int i = 0; i < list.size(); i++) {        list.get(i).setText(Integer.toString(src.nextInt(100)));      }    }    if (e.getSource() == calcul) {      if (list == null) {        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Erreur, veuillez tout d'abord générer des champs !",            "Champs requis non générés", JOptionPane.ERROR_MESSAGE, null);        return;      }      if (isListFieldsNotEmpty()) {        long sum = 0L;        for (int i = 0; i < list.size(); i++) {          sum += Long.parseLong(list.get(i).getText());        }        result.setText("Total value : " + Long.toString(sum));      } else {        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Avertissement, veuillez remplir tous les champs !",            "Champs requis vides", JOptionPane.WARNING_MESSAGE, null);      }    }  }  public static void main(String ...args) {    try {      UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());    } catch (ClassNotFoundException | InstantiationException |        IllegalAccessException | UnsupportedLookAndFeelException ex1) {      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Erreur, Impossible de charger le Look And Feel du système",          "Chargement échoué", JOptionPane.ERROR_MESSAGE, null);    }    GeneratorDemo gd = new GeneratorDemo();    gd.setTitle("Snack3r's Generator");    gd.init();    gd.setLocationRelativeTo(gd);    gd.setDefaultCloseOperation(DISPOSE_ON_CLOSE);    gd.setVisible(true);  }}

صورة من واجهة البرنامج :

post-219439-0-07231100-1415374762_thumb.

 

 

بانتظار مشاركات بقية الإخوة.

تم تعديل بواسطه Snack3r
1

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

هذه تجربتي مع الكود

 
package generator;import java.awt.BorderLayout;import java.awt.Dimension;import java.awt.FlowLayout;import java.awt.GridLayout;import java.awt.event.ActionEvent;import java.awt.event.ActionListener;import java.util.Random;import javax.swing.JButton;import javax.swing.JFrame;import javax.swing.JLabel;import javax.swing.JOptionPane;import javax.swing.JPanel;import javax.swing.JScrollPane;import javax.swing.JTextField;import javax.swing.UIManager;public class Generator extends JFrame implements ActionListener {  JFrame frame;  JPanel panel,panel1,panel2;  JTextField value;  JLabel label,TotalVal;  JButton Generate,total;  int i,finalVal,y,x,m,val;  JScrollPane scroll;  public Generator(){    frame = new JFrame("Mohamed Generator");    frame.setDefaultCloseOperation(3);    frame.setLayout(new BorderLayout());        panel = new JPanel();    panel1 = new JPanel();    panel2 = new JPanel();        panel2.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 25, 10));    panel1.setLayout(new FlowLayout(25, 150, 10));        value = new JTextField();    Generate = new JButton("Generate");    total = new JButton("Total");    TotalVal = new JLabel("Total Value : ");        panel2.add(new JLabel("No. of values"));    panel2.add(value);    value.setPreferredSize(new Dimension(250, 27));        panel2.add(Generate);    panel1.add(total);    panel1.add(TotalVal);        scroll = new JScrollPane(panel);        frame.add(scroll,BorderLayout.CENTER);    frame.add(panel1,BorderLayout.PAGE_END);    frame.add(panel2,BorderLayout.PAGE_START);            frame.setSize(600, 400);    frame.setLocationRelativeTo(null);    frame.setVisible(true);        Generate.addActionListener(this);    total.addActionListener(this);  }  public static void main(String[] args) throws Exception {    UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());    new Generator();  }  @Override  public void actionPerformed(ActionEvent e) {    try{    val = Integer.parseInt(value.getText());    }catch(Exception ex){      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "يرجى ادخال قيمة عددية");    }    if(e.getSource() == Generate){            for(i = 1; i <= val; i++){        Random ran = new Random();        JTextField txt = new JTextField(Integer.toString(ran.nextInt(200)));        panel.setLayout(new GridLayout(val,0));        panel.add(txt);        frame.setSize(599, 399);        x = finalVal;        finalVal = Integer.parseInt(txt.getText());        y = y + x;      }      m = y + finalVal;    }if(e.getSource() == total){      TotalVal.setText("Total Value : " + m);    }  }}

 

 

VsoHYt.png

تم تعديل بواسطه Mohamed Hamdan
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه

من فضلك سجل دخول لتتمكن من التعليق

ستتمكن من اضافه تعليقات بعد التسجيل



سجل دخولك الان

 • يستعرض القسم حالياً   0 members

  لا يوجد أعضاء مسجلين يشاهدون هذه الصفحة .