• 0
djwy

كيف أجعل هذا server يعمل ك server multi-clients

سؤال

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 

قمت بعمل هذا البرنامج الصغير للشات في netbeans7.4 بين السيرفر وشخص آخر (زبون), لكن هذا السيرفر يعمل مع زبون واحد فقط وأريد أن أحوله إلى server multi-clients بحيث يستطيع التحدث مع عذة زبائن في نفس الوقت     **لقد وضعت البرنامج في المرفقات أرجو المساعدة وشكرا**

ها هي واجهة السيرفر 

 

alfaris_net_1390563346.png

;وهذه واجة client 

 

 

alfaris_net_1390563640.png

 

شيفرة السيرفر :

import java.awt.Component;import java.io.DataInputStream;import java.io.IOException;import java.io.PrintStream;import java.net.ServerSocket;import java.net.Socket;import javax.swing.JOptionPane;import javax.swing.JTextArea;public class Server extends javax.swing.JFrame {        private static ServerSocket serverSocket;		private static int porte;					public static DataInputStream getin;		private static PrintStream getout;		private static String name;		private static String Clientname;        public static Socket socket ;        public static String message;            public Server() {    setTitle("Server");    setBounds(700,100,372, 468);       setResizable(false);        initComponents();    Btnarreter.setEnabled(false);      }    @SuppressWarnings("unchecked")  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">               private void initComponents() {    PL1 = new javax.swing.JPanel();    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();    Tporte = new javax.swing.JTextField();    Tnom = new javax.swing.JTextField();    Btnarreter = new javax.swing.JButton();    Btndemarer = new javax.swing.JButton();    PL2 = new javax.swing.JPanel();    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();    Tmessage = new javax.swing.JTextField();    Btnenvoyer = new javax.swing.JButton();    PL3 = new javax.swing.JPanel();    listeclient = new java.awt.List();    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();    Message = new javax.swing.JTextArea();    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);    PL1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder());    jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 0, 14)); // NOI18N    jLabel1.setText("Porte :");    jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 0, 14)); // NOI18N    jLabel2.setText("Nom :");    Tporte.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 0, 14)); // NOI18N    Tnom.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 0, 14)); // NOI18N    Btnarreter.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N    Btnarreter.setText("Arrèter");    Btnarreter.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {        BtnarreterActionPerformed(evt);      }    });    Btndemarer.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N    Btndemarer.setText("Démarer");    Btndemarer.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {        BtndemarerActionPerformed(evt);      }    });    javax.swing.GroupLayout PL1Layout = new javax.swing.GroupLayout(PL1);    PL1.setLayout(PL1Layout);    PL1Layout.setHorizontalGroup(      PL1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)      .addGroup(PL1Layout.createSequentialGroup()        .addGap(19, 19, 19)        .addGroup(PL1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 41, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 38, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))        .addGap(27, 27, 27)        .addGroup(PL1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)          .addComponent(Tporte, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 138, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)          .addComponent(Tnom, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 138, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)        .addGroup(PL1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)          .addComponent(Btnarreter, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 97, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)          .addComponent(Btndemarer, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 97, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))        .addContainerGap())    );    PL1Layout.setVerticalGroup(      PL1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)      .addGroup(PL1Layout.createSequentialGroup()        .addGap(21, 21, 21)        .addGroup(PL1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)          .addComponent(Tnom, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)          .addComponent(Btndemarer))        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)        .addGroup(PL1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)          .addComponent(Tporte, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)          .addComponent(Btnarreter))        .addContainerGap(28, Short.MAX_VALUE))    );    PL2.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder());    jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N    jLabel3.setText("Méssage à envoyer :");    Btnenvoyer.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N    Btnenvoyer.setText("Envoyer");    Btnenvoyer.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {        BtnenvoyerActionPerformed(evt);      }    });    javax.swing.GroupLayout PL2Layout = new javax.swing.GroupLayout(PL2);    PL2.setLayout(PL2Layout);    PL2Layout.setHorizontalGroup(      PL2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)      .addGroup(PL2Layout.createSequentialGroup()        .addContainerGap()        .addGroup(PL2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)          .addGroup(PL2Layout.createSequentialGroup()            .addComponent(Tmessage)            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)            .addComponent(Btnenvoyer, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 95, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))          .addGroup(PL2Layout.createSequentialGroup()            .addComponent(jLabel3)            .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)))        .addContainerGap())    );    PL2Layout.setVerticalGroup(      PL2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)      .addGroup(PL2Layout.createSequentialGroup()        .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)        .addGroup(PL2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)          .addGroup(PL2Layout.createSequentialGroup()            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 18, Short.MAX_VALUE)            .addComponent(Btnenvoyer)            .addGap(87, 87, 87))          .addGroup(PL2Layout.createSequentialGroup()            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)            .addComponent(Tmessage)            .addContainerGap())))    );    PL3.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder());    jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N    jLabel4.setText(" Liste de client");    Message.setColumns(20);    Message.setRows(5);    jScrollPane1.setViewportView(Message);    jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N    jLabel5.setText("Message réçu :");    javax.swing.GroupLayout PL3Layout = new javax.swing.GroupLayout(PL3);    PL3.setLayout(PL3Layout);    PL3Layout.setHorizontalGroup(      PL3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)      .addGroup(PL3Layout.createSequentialGroup()        .addContainerGap()        .addGroup(PL3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)          .addGroup(PL3Layout.createSequentialGroup()            .addGap(0, 9, Short.MAX_VALUE)            .addComponent(jLabel4)            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)            .addComponent(jLabel5))          .addGroup(PL3Layout.createSequentialGroup()            .addComponent(listeclient, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 119, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)            .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)))        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 244, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)        .addContainerGap())    );    PL3Layout.setVerticalGroup(      PL3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, PL3Layout.createSequentialGroup()        .addContainerGap()        .addGroup(PL3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)          .addComponent(jScrollPane1)          .addGroup(PL3Layout.createSequentialGroup()            .addGroup(PL3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)              .addGroup(PL3Layout.createSequentialGroup()                .addComponent(jLabel5)                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))              .addGroup(PL3Layout.createSequentialGroup()                .addGap(0, 12, Short.MAX_VALUE)                .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 29, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)                .addGap(1, 1, 1)))            .addComponent(listeclient, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 128, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))        .addContainerGap())    );    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());    getContentPane().setLayout(layout);    layout.setHorizontalGroup(      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)      .addGroup(layout.createSequentialGroup()        .addContainerGap()        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)          .addComponent(PL1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)          .addComponent(PL2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)          .addComponent(PL3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))        .addContainerGap())    );    layout.setVerticalGroup(      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)      .addGroup(layout.createSequentialGroup()        .addContainerGap()        .addComponent(PL1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)        .addComponent(PL2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)        .addComponent(PL3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)        .addContainerGap())    );    pack();  }// </editor-fold>              private void BtndemarerActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                 // String j;            // j=Tporte.getText();     // porte = Integer.parseInt(j) ;    porte = Integer.valueOf(Tporte.getText()).intValue();      name = Tnom.getText();          try{      serverSocket = new ServerSocket(porte);	  socket = serverSocket.accept();            getin = new DataInputStream(socket.getInputStream());      getout = new PrintStream(socket.getOutputStream());             getout.println(name);      Clientname = getin.readLine();      Message.append("You are connecting with : "+Clientname+"\n");      Message.append("\n");      listeclient.addItem(Clientname);    }catch(Exception ex){        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error in connecting...!!! ");    }        Thread th = new acceptread();     th.start();     Btndemarer.setEnabled(false);     Btnarreter.setEnabled(true);  }                         private void BtnenvoyerActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                              try{      getout.println(Tmessage.getText());      Tmessage.setText("");    }catch(Exception ex){      JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error in sending the message.....!!! ");    }  }                       private void BtnarreterActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                        try{     socket.close();    serverSocket.close();  }catch(Exception ex){  JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error in Disconnecting.....!!! ");  }   Btndemarer.setEnabled(true);  }                         class acceptread extends Thread{  public void run(){     while(true){        try{             message= getin.readLine();         if (message == null){         Message.append(Clientname+" say : good bye"+ "\n");         break;         }          else{         Message.append(Clientname+" say : "+message+ "\n");         }        }catch(Exception ex){          System.out.println(" Error in reading the message...!!!");        }       }  }}    /**   * @param args the command line arguments   */  public static void main(String args[]) {    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html     */    try {      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());          break;        }      }    } catch (ClassNotFoundException ex) {      java.util.logging.Logger.getLogger(Server.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);    } catch (InstantiationException ex) {      java.util.logging.Logger.getLogger(Server.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);    } catch (IllegalAccessException ex) {      java.util.logging.Logger.getLogger(Server.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {      java.util.logging.Logger.getLogger(Server.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);    }    //</editor-fold>        /* Create and display the form */    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {      public void run() {        new Server().setVisible(true);      }    });  }  // Variables declaration - do not modify             private javax.swing.JButton Btnarreter;  private javax.swing.JButton Btndemarer;  private javax.swing.JButton Btnenvoyer;  public static javax.swing.JTextArea Message;  private javax.swing.JPanel PL1;  private javax.swing.JPanel PL2;  private javax.swing.JPanel PL3;  private javax.swing.JTextField Tmessage;  private javax.swing.JTextField Tnom;  private javax.swing.JTextField Tporte;  private javax.swing.JLabel jLabel1;  private javax.swing.JLabel jLabel2;  private javax.swing.JLabel jLabel3;  private javax.swing.JLabel jLabel4;  private javax.swing.JLabel jLabel5;  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;  private java.awt.List listeclient;  // End of variables declaration          }

شيفرة الزبون :

import java.io.DataInputStream;import java.io.IOException;import java.io.InputStreamReader;import java.io.OutputStreamWriter;import java.io.PrintStream;import java.io.PrintWriter;import java.net.Socket;import javax.swing.JOptionPane; public class Client extends javax.swing.JFrame {       		private static int porte;					public static DataInputStream getin;		private static PrintStream getout;		private static String name;		private static String ip;		private static String servername;        public static Socket socket ;                  public Client() {        setBounds(200,100,425,468);            setResizable(false); //on intérde la redimentionnement de fenètre    initComponents();       Btndeconnecter.setEnabled(false);      }      @SuppressWarnings("unchecked")  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">               private void initComponents() {    PL1 = new javax.swing.JPanel();    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();    Tnom = new javax.swing.JTextField();    Tip = new javax.swing.JTextField();    Tporte = new javax.swing.JTextField();    Btnconnecter = new javax.swing.JButton();    Btndeconnecter = new javax.swing.JButton();    PL2 = new javax.swing.JPanel();    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();    Tmessage = new javax.swing.JTextField();    Btnenvoyer = new javax.swing.JButton();    PL3 = new javax.swing.JPanel();    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();    Messagerecu = new javax.swing.JTextArea();    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);    setTitle("Client");    PL1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder());    jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 0, 14)); // NOI18N    jLabel1.setText("IP :");    jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 0, 14)); // NOI18N    jLabel2.setText("Porte :");    jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 0, 14)); // NOI18N    jLabel3.setText("Nom :");    Tnom.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 0, 14)); // NOI18N    Tip.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 0, 14)); // NOI18N    Tporte.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 0, 14)); // NOI18N    Btnconnecter.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N    Btnconnecter.setText("Connect");    Btnconnecter.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {        BtnconnecterActionPerformed(evt);      }    });    Btndeconnecter.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N    Btndeconnecter.setText(" Disconnect ");    Btndeconnecter.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {        BtndeconnecterActionPerformed(evt);      }    });    javax.swing.GroupLayout PL1Layout = new javax.swing.GroupLayout(PL1);    PL1.setLayout(PL1Layout);    PL1Layout.setHorizontalGroup(      PL1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)      .addGroup(PL1Layout.createSequentialGroup()        .addContainerGap()        .addGroup(PL1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)          .addGroup(PL1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)            .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)            .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))          .addComponent(jLabel2))        .addGap(19, 19, 19)        .addGroup(PL1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)          .addComponent(Tip, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 140, Short.MAX_VALUE)          .addComponent(Tnom, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)          .addComponent(Tporte))        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)        .addGroup(PL1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)          .addComponent(Btnconnecter, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)          .addComponent(Btndeconnecter, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))        .addContainerGap())    );    PL1Layout.setVerticalGroup(      PL1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, PL1Layout.createSequentialGroup()        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)        .addGroup(PL1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)          .addComponent(Tnom))        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)        .addGroup(PL1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)          .addComponent(Tip))        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)        .addGroup(PL1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)          .addComponent(Tporte))        .addGap(33, 33, 33))      .addGroup(PL1Layout.createSequentialGroup()        .addGap(30, 30, 30)        .addComponent(Btnconnecter)        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)        .addComponent(Btndeconnecter)        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))    );    PL2.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder());    jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N    jLabel4.setText("Méssage à envoyer :");    Tmessage.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 0, 14)); // NOI18N    Btnenvoyer.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N    Btnenvoyer.setText("Envoyer");    Btnenvoyer.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {        BtnenvoyerActionPerformed(evt);      }    });    javax.swing.GroupLayout PL2Layout = new javax.swing.GroupLayout(PL2);    PL2.setLayout(PL2Layout);    PL2Layout.setHorizontalGroup(      PL2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)      .addGroup(PL2Layout.createSequentialGroup()        .addGap(20, 20, 20)        .addComponent(Tmessage)        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)        .addComponent(Btnenvoyer, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 90, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)        .addContainerGap())      .addGroup(PL2Layout.createSequentialGroup()        .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 139, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)        .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE))    );    PL2Layout.setVerticalGroup(      PL2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, PL2Layout.createSequentialGroup()        .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 27, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 23, Short.MAX_VALUE)        .addGroup(PL2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)          .addComponent(Tmessage, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 124, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)          .addComponent(Btnenvoyer))        .addContainerGap())    );    PL3.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder());    PL3.setForeground(new java.awt.Color(5, 0, 5));    jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 14)); // NOI18N    jLabel5.setText("Méssage reçu :");    Messagerecu.setColumns(20);    Messagerecu.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 0, 14)); // NOI18N    Messagerecu.setRows(5);    jScrollPane1.setViewportView(Messagerecu);    javax.swing.GroupLayout PL3Layout = new javax.swing.GroupLayout(PL3);    PL3.setLayout(PL3Layout);    PL3Layout.setHorizontalGroup(      PL3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)      .addGroup(PL3Layout.createSequentialGroup()        .addContainerGap()        .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 111, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, PL3Layout.createSequentialGroup()        .addContainerGap(103, Short.MAX_VALUE)        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 353, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)        .addContainerGap())    );    PL3Layout.setVerticalGroup(      PL3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)      .addGroup(PL3Layout.createSequentialGroup()        .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 18, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 138, Short.MAX_VALUE)        .addContainerGap())    );    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());    getContentPane().setLayout(layout);    layout.setHorizontalGroup(      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)      .addGroup(layout.createSequentialGroup()        .addContainerGap()        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)          .addComponent(PL1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)          .addComponent(PL2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)          .addComponent(PL3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))        .addContainerGap())    );    layout.setVerticalGroup(      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)      .addGroup(layout.createSequentialGroup()        .addContainerGap()        .addComponent(PL1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 111, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)        .addComponent(PL2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)        .addComponent(PL3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)        .addContainerGap())    );    pack();  }// </editor-fold>              private void BtnconnecterActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                 name = Tnom.getText();      ip = Tip.getText();      porte = Integer.valueOf(Tporte.getText()).intValue();           try{      socket = new Socket(ip, porte);      getin = new DataInputStream(socket.getInputStream());      getout = new PrintStream(socket.getOutputStream());         getout.println(name);      servername = getin.readLine();       Messagerecu.append("You are connecting with : "+servername+"\n");      Messagerecu.append("\n");    }catch(Exception ex){        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error in connecting....!!! ");    }        Thread th = new acceptread();     th.start();     Btnconnecter.setEnabled(false);     Btndeconnecter.setEnabled(true);  }                        private void BtndeconnecterActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                try{       socket.close();    }catch(Exception ex){       JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error in Diconnecting....!!! ");    }     Btnconnecter.setEnabled(true);  }                         private void BtnenvoyerActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                          try{      getout.println(Tmessage.getText());      Tmessage.setText("");    }catch(Exception ex){        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error in sending the message....!!! ");    }          }                       class acceptread extends Thread{  public void run(){     while(true){        try{             message= getin.readLine();         if (message == null){         Messagerecu.append(servername+" say : Good bye"+ "\n");         break;         }          else{         Messagerecu.append(servername+" say : "+message+ "\n");         }        }catch(Exception ex){          System.out.println(" Error in reading the message..!!");        }       }  }}  /**   * @param args the command line arguments   */  public static void main(String args[]) {    /* Set the Nimbus look and feel */    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html     */    try {      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());          break;        }      }    } catch (ClassNotFoundException ex) {      java.util.logging.Logger.getLogger(Client.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);    } catch (InstantiationException ex) {      java.util.logging.Logger.getLogger(Client.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);    } catch (IllegalAccessException ex) {      java.util.logging.Logger.getLogger(Client.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {      java.util.logging.Logger.getLogger(Client.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);    }    //</editor-fold>     /* Create and display the form */    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {      public void run() {        new Client().setVisible(true);          }    });      }  private static String message;    // Variables declaration - do not modify             private javax.swing.JButton Btnconnecter;  private javax.swing.JButton Btndeconnecter;  private javax.swing.JButton Btnenvoyer;  public static javax.swing.JTextArea Messagerecu;  private javax.swing.JPanel PL1;  private javax.swing.JPanel PL2;  private javax.swing.JPanel PL3;  private javax.swing.JTextField Tip;  private javax.swing.JTextField Tmessage;  private javax.swing.JTextField Tnom;  private javax.swing.JTextField Tporte;  private javax.swing.JLabel jLabel1;  private javax.swing.JLabel jLabel2;  private javax.swing.JLabel jLabel3;  private javax.swing.JLabel jLabel4;  private javax.swing.JLabel jLabel5;  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;  // End of variables declaration          } 

وشكرا جزيلا لكم جميعا 

بارك الله فيكم 

Tpreseau.rar

تم تعديل بواسطه djwy
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه

11 إجابة على هذا السؤال .

 • 0

السلام عليكم

 

الـ Graphical user interface builder هو أكثر ما يزعجني في Netbeans خصوصاً إن لم نُحسن استخدامه :)

إذا أردتَ كتابة برنامج يُمكنك (و لغيرك) تطويره لاحقاً فعليك اتباع أحد الـ design pattern حتى تتمكن من فصل المهام عن بعضها البعض. لاحظ أن كود الـ Socket لا علاقة له بكود الواجهة و بالتالي من الخطأ دمجهما معاً.

 

راجع هذا الموضوع, سيُفيدك.

 

 

 

بالتوفيق.

1

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

كما قال اخي أحمد

ينبغي أن تفصل كلاسات الواجهة عن كلاسات المعالجة

 

إليك أيضا هذا الكتاب فقد ينفعك

java-2.pdf

 

فيه في الآخير مثال لبناء برنامج شات

 

1

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

مشكورين جزاكما الله خيرا 

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 

قمت بعمل هذا البرنامج الصغير للشات في netbeans7.4 بين السيرفر وشخص آخر (زبون), لكن هذا السيرفر يعمل مع زبون واحد فقط وأريد أن أحوله إلى server multi-clients بحيث يستطيع التحدث مع عذة زبائن في نفس الوقت     **لقد وضعت البرنامج في المرفقات أرجو المساعدة وشكرا**

ها هي واجهة السيرفر 

 

 

مووضوع عمل الإتصال لأكثر من سيرفر ليس بالموضوع السهل 

 

هل لديك عدد محدد من الزبئبن عني تعرف مع من شخصين ثلاث أشخاص ألخ فهنا ممكن أن تستعمل الثريد بحسبب عدد الزبائن وتضع كل زبون في قناة حتى لا يقعل تهنيج للبرنامجج إذ دخل أكثر من زبون في نفس الوقت .

 

لكن إذا لم تكن تعرف عدد الزبائن ؟ لا تعرف برنامج نع كم شخص سيتحدث هنا يجب عليك أن تبيى قنوات ألية بمجرد دخول زبون جديد تبني له قناة ألية ديناميكة خاصة به 

 

سوف تحتاج البحث قليلا خصوصا في الناحية الثانية مثل لانها تقريبا نفس منهجية عمل برامج الشات 

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

السلام عليكم

 

الـ Graphical user interface builder هو أكثر ما يزعجني في Netbeans خصوصاً إن لم نُحسن استخدامه :)

إذا أردتَ كتابة برنامج يُمكنك (و لغيرك) تطويره لاحقاً فعليك اتباع أحد الـ design pattern حتى تتمكن من فصل المهام عن بعضها البعض. لاحظ أن كود الـ Socket لا علاقة له بكود الواجهة و بالتالي من الخطأ دمجهما معاً.

 

راجع هذا الموضوع, سيُفيدك.

 

 

 

بالتوفيق.

هل server في الموضوع الآخر يعمل كMulti-clients  مشكور أحي على الإفادة 

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

مووضوع عمل الإتصال لأكثر من سيرفر ليس بالموضوع السهل 

 

هل لديك عدد محدد من الزبئبن عني تعرف مع من شخصين ثلاث أشخاص ألخ فهنا ممكن أن تستعمل الثريد بحسبب عدد الزبائن وتضع كل زبون في قناة حتى لا يقعل تهنيج للبرنامجج إذ دخل أكثر من زبون في نفس الوقت .

 

لكن إذا لم تكن تعرف عدد الزبائن ؟ لا تعرف برنامج نع كم شخص سيتحدث هنا يجب عليك أن تبيى قنوات ألية بمجرد دخول زبون جديد تبني له قناة ألية ديناميكة خاصة به 

 

سوف تحتاج البحث قليلا خصوصا في الناحية الثانية مثل لانها تقريبا نفس منهجية عمل برامج الشات 

عدد الزبائن غير معلوم يعني كل من أراد الإتصال يبعث للسيرفر ومن ثم السيرفر يقبل فتح الإتصال معه وهكذا....يعني مشكلتي هي كيف أجعل السيرفر الذي عملته سابقا Multi-clients  ..جزاك الله خيرا أخي بلال

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

أخي 

djwy

 

لا أكذب عليك أخي لا أعرف أشتغل بهذه الطريقة

 هل صممت الكلاسات التي ستعمل عليها أم مباشرة للوحة المفاتيح ؟

 

لأنك وبهذه الطريقة في منتصف الطريق ستتوه ولا تعرف أين وصلت وإلى أين تريد الوصول وحتى من يساعدك لن يعرف من أين سيبدأ 

تم تعديل بواسطه bilal2005
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

أظن أنه لعمل هذا, سأحتاج لجعل السيرفر : multi-clients  بحيث كل ما اتصل به زبون جديد يفتح نافذة خاصة به وهذ لتفادي الخلط عند الرد عليه وذهاب الرد لزبون آخر ,               أظن أنه هو الحل, لأن هناك تعقيد في أن تجعل السيرفر يتعامل مع عدة زبائن من نافذة واحدة  مارأيكم ؟؟؟

 

شكرا أخي بلال وجزاك الله خيرا يــــارب

تم تعديل بواسطه djwy
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

لا يهم أن يكن في نافدة جديدة أم في نفس النافذة هذه الأمور تبقى على حسب تصميمك الاولي 

لكن المهم هو أن كل زبون يدخل يجب أن تكون له ثريد خاصة به 

 

نصيحة لك أخي 

 

دع عنك الاكواد الأن وأجلب قلم وورقة وخطط ما تريد فعله وأكتب كل ما تريد على شكل أفكار ومن ثم حول تلك الأفكار إلى كلاسات والرابط بنينهم 

ثدقني ساعتها سترى أمور لا تراها الأن 

1

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

إن شاء سأعمل بنصيحتك ..شكرا جزيلا

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0
المهم هو أن كل زبون يدخل يجب أن تكون له ثريد خاصة به

 

الأمر بسيط جداً و كما قلتُ له سابقاً, استخدام الـ Multithreading كفيل بحل المشكلة (راجع هذه المشاركة)

 

 

سأحتاج لجعل السيرفر : multi-clients  بحيث كل ما اتصل به زبون جديد يفتح نافذة خاصة به وهذ لتفادي الخلط عند الرد عليه وذهاب الرد لزبون آخر

إياك و البرمجة على طريقة Drag and Drop :)

 

 

بالتوفيق.

1

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه

من فضلك سجل دخول لتتمكن من التعليق

ستتمكن من اضافه تعليقات بعد التسجيلسجل دخولك الان

 • يستعرض القسم حالياً   0 members

  لا يوجد أعضاء مسجلين يشاهدون هذه الصفحة .