• 0
pashay_zaxo

تصميم برنامج لكتابات الواردة و الصادرة

سؤال

السلام عليكم يا اخواني و يا اخواتي

انا لست محترفا في البرمجة ولكن احاول ان اصنع هذا البرنامج قدر الامكان

 

 

حبيت ان افتح هذا الموضوع لكي نستفيد من خبرات بعضنا البعض و لكي يستفيد بعض الاخوان .... لن اطول اكثر لندخل في صلب الموضوع

 

يا اخواني تعالوا لنصمم و لنبرمج برنامج لادارة كتابات الدوائر الصادرة و الواردة لتسهيل عملية البحث و الخزن و استرجاعها بسهولة ...........

 

متطلبات البرنامج

1- برنامج فيجوال بيسك 6 حتى نتمكن من برمجة البرنامج

2- احدى البرامج creat PDF و لنكن  nitro PDF Professional او اي برنامج

3 - الماسح الضوئي ( لو كان ماسح سريع لكان افض ) حتي تستطيع اضافة الكتابات الواردة

4 - برنامج Access لصناعة قاعدة بيانات مخصصة لبرنامج ......... او من لديه طيرقة اخرى فهو حر

------------------------

لنبدأ بالبرنامج

اولا من يريد ينشء قاعدة بيانات ب اكسس

فالنبدا

اولا

بنشاء قاعدة بينات فلنكن DBIDARE هذا اسم قاعدة البيانات لازم يتكون من عدة جداول ( 1 - جدول الواردات....Input)   ( جدول الصادرات ....output)  ( جدول المستخدمون و الصلاحيات....users)

جدولين يتكون كل واحد منها بحقل واحد ( واحدة منها لتسلسل الصادر و واحد للوارد )

 

DBIDARE.rar

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه

18 إجابة على هذا السؤال .

 • 0

ملاحظة كل ثلاثة ايام راح اشوفها و راح اضيف قدر الامكان 

 

برمجة البرنامج

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

الاخ الكريم مشكور على المجهود الطيب ولكن اخى لكل شى بداية ولكى يستفيد الجميع كما قلت وكما نرغب جميعا يجب وضع تحليل للنظام اولا حتى تكون البداية صحيحة ويستطيع الجميع المشاركة فى الرئى وهذه وجهة نظر

تحياتى واحترامى اخى الكريم

1

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

الفورم الاول

Private Sub EmptyText()Text2.Text = ""Text3.Text = ""Text5.Text = ""Text6.Text = ""Text7.Text = ""End SubPrivate Sub Command1_Click()'Timer1.Enabled = TrueSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)  InPut1.AddNew  If Text1.Text <> "" Then InPut1.Fields(0) = Text1.Text  If Text2.Text <> "" Then InPut1.Fields(1) = Text2.Text Else MsgBox "ÑÞã ÇáßÊÇÈ ÝÇÑÛ ": Text2.SetFocus: Exit Sub  If Text3.Text <> "" Then InPut1.Fields(2) = Text3.Text Else MsgBox "ÊÇÑíÎ ÇÕÏÇÑ ÇáßÊÇÈ ÝÇÑÛ ": Text3.SetFocus: Exit Sub  If Text4.Text <> "" Then InPut1.Fields(3) = Text4.Text  If Text5.Text <> "" Then InPut1.Fields(4) = Text5.Text Else MsgBox "ÌåÉ ÇÕÏÇÑ ÇáßÊÇÈ ÝÇÑÛ ": Text5.SetFocus: Exit Sub  If Text6.Text <> "" Then    Dim sDest As String    Dim sSource As String      sSource = "d:\pdf\1.pdf"      Text6.Text = App.Path + "\" + "picdata\inputpic\" + Text1.Text + ".pdf"      sDest = Text6.Text '"D:\AZAD\picdata\inputpic\" + CStr(Text1.Text) + ".pdf"      FileCopy sSource, sDest      InPut1.Fields(5) = Text6.Text  Else     MsgBox "there is no picture to upload with ricord so upload the picture "     Exit Sub  End If  If Text7.Text <> "" Then InPut1.Fields(6) = Text7.Text  If Text8.Text <> "" Then InPut1.Fields(7) = Text8.Text InPut1.Update InPut1.Close Set Test = Azad.OpenRecordset("test", dbOpenDynaset)   ' ÇáÒíÇÏÉ ÇáÊÓáÓá ÇáæÇÑÏ  Test.Edit  Test.Fields(0) = Val(Text1.Text)  Test.Update  Text1.Text = ""  Text1.Text = Val(Test.Fields(0)) + 1  Test.Close  'äåÇíÉ ÇáÊÓáÓá Azad.Close 'EmptyText End SubPrivate Sub Command10_Click()End SubPrivate Sub Command11_Click()Shell "C:\Program Files\Nitro PDF\Professional\NitroPDF.exe", vbHideText6.Text = "d:\pdf\1.pdf"End SubPrivate Sub Command3_Click()Dim FFFFFF = InputBox("ÇÏÎá ÑÞã ÇáßÊÇÈ ÇáãÑÇÏ ÇáÈÍË ÚäåÇ ãä ÝÖáß:", "ÈÍË")If Trim(FFF) = "" Then MsgBox "ÇÏÎá ÑÞã ÇáßÊÇÈ ÇæáÇ": Exit SubSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)Do While Not (InPut1.EOF)If Trim(FFF) = InPut1.Fields(1) Then   Text1.Text = InPut1.Fields(0)  Text2.Text = InPut1.Fields(1)  Text3.Text = InPut1.Fields(2)  'Text4.Text = InPut1.Fields(3)  Text5.Text = InPut1.Fields(4)  Text7.Text = InPut1.Fields(6)  Text6.Text = InPut1.Fields(5) Exit Sub End IfInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.Close MsgBox "åÐÇ ÇáÑÞã ÛíÑ ãæÌæÏ Ýí ÓÌáÇÊß"End SubPrivate Sub Command5_Click()Dim Del   Set Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")   Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)   Del = Trim(Text1.Text)   InPut1.MoveFirst   Do While Not (InPut1.EOF)     If Trim(Del) = Trim(InPut1.Fields(0)) Then      InPut1.Delete           InPut1.Close     Azad.Close     Exit Sub         End If     InPut1.MoveNext   Loop   InPut1.Close   Azad.CloseEnd SubPrivate Sub Command7_Click()Me.HideForm4.Show'WebBrowser1.Navigate App.Path & "\usermanual.pdf"'WebBrowser1.Navigate App.Path & "\picdata\pictures\8.pdf"'ShellExecute Me.hWnd, "open", "D:\AZAD\picdata\picures\5.pdf", vbNullString, vbNullString, SW_SHOWNORMALEnd SubPrivate Sub Command9_Click()End SubPrivate Sub Command8_Click()EndEnd SubPrivate Sub Form_Load()If Userserch = True Then Command3.Enabled = TrueIf Useradd = True Then Command1.Enabled = TrueIf Userdelete = True Then Command5.Enabled = TrueText8.Text = USERNAMESet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set Test = Azad.OpenRecordset("test", dbOpenDynaset)Text1.Text = Val(Test.Fields(0)) + 1Test.CloseAzad.CloseEnd SubPrivate Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)If KeyAscii = 13 ThenText3.SetFocusEnd IfEnd SubPrivate Sub Text3_KeyPress(KeyAscii As Integer)If KeyAscii = 13 ThenText5.SetFocusEnd IfEnd SubPrivate Sub Text5_KeyPress(KeyAscii As Integer)If KeyAscii = 13 ThenText7.SetFocusEnd IfEnd SubPrivate Sub Timer1_Timer()Text4.Text = Date + TimeEnd Sub
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

الفورم الثاني

Private Sub Combo1_KeyPress(KeyAscii As Integer)If KeyAscii = 13 ThenText5.SetFocusEnd IfEnd SubPrivate Sub Command1_Click()Shell "C:\Program Files\Nitro PDF\Professional\NitroPDF.exe", vbHideText6.Text = "d:\pdf\1.pdf"End SubPrivate Sub Command2_Click()EndEnd SubPrivate Sub Command3_Click()Me.HideForm4.ShowEnd SubPrivate Sub Command4_Click()Set Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OUTPUT", dbOpenDynaset)  OutPut.AddNew  If Text6.Text <> "" Then    Dim sDest As String    Dim sSource As String      sSource = "d:\pdf\1.pdf"      Text6.Text = App.Path + "\" + "picdata\outputpic\" + Text1.Text + ".pdf"      sDest = Text6.Text '"D:\AZAD\picdata\inputpic\" + CStr(Text1.Text) + ".pdf"      FileCopy sSource, sDest      OutPut.Fields(6) = Text6.Text  Else     MsgBox "áíÓ åäÇß Çí ÕæÑÉ ááßÊÇÈ "     Exit Sub  End If  If Text1.Text <> "" Then OutPut.Fields(0) = Text1.Text  If Text2.Text <> "" Then OutPut.Fields(1) = Text2.Text Else MsgBox "ÑÞã ÇáßÊÇÈ ÝÇÑÛ ": Text2.SetFocus: Exit Sub  If Text3.Text <> "" Then OutPut.Fields(2) = Text3.Text Else MsgBox "ÊÇÑíÎ ÇÕÏÇÑ ÇáßÊÇÈ ÝÇÑÛ ": Text3.SetFocus: Exit Sub  If Text4.Text <> "" Then OutPut.Fields(3) = Text4.Text  If Text5.Text <> "" Then OutPut.Fields(4) = Text5.Text Else MsgBox "ÌåÉ ÇÕÏÇÑ ÇáßÊÇÈ ÝÇÑÛ ": Text5.SetFocus: Exit Sub  If Text9.Text <> "" Then OutPut.Fields(5) = Text9.Text Else MsgBox "ÌåÉ ÇáãÕÏÑÉ ÝÇÑÛ ": Text9.SetFocus: Exit Sub    If Text7.Text <> "" Then OutPut.Fields(7) = Text7.Text  If Text8.Text <> "" Then OutPut.Fields(8) = Text8.Text OutPut.Update OutPut.Close Set sadRT = Azad.OpenRecordset("sadrta", dbOpenDynaset)   ' ÇáÒíÇÏÉ ÇáÊÓáÓá ÇáæÇÑÏ  sadRT.Edit  sadRT.Fields(0) = Val(Text1.Text)  sadRT.Update  Text1.Text = ""  Text1.Text = Val(sadRT.Fields(0)) + 1  sadRT.Close  'äåÇíÉ ÇáÊÓáÓá Azad.Close 'EmptyTextText2.Text = ""Text3.Text = ""Text5.Text = ""Text6.Text = ""Text7.Text = ""Text9.Text = ""End SubPrivate Sub Command6_Click()End SubPrivate Sub Form_Load()If Userserch = True Then Command5.Enabled = TrueIf Useradd = True Then Command4.Enabled = TrueText8.Text = USERNAMESet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set sadRT = Azad.OpenRecordset("sadrta", dbOpenDynaset)Text1.Text = Val(sadRT.Fields(0)) + 1sadRT.CloseAzad.CloseEnd SubPrivate Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)If KeyAscii = 13 ThenText3.SetFocusEnd IfEnd SubPrivate Sub Text3_KeyPress(KeyAscii As Integer)If KeyAscii = 13 ThenText5.SetFocusEnd IfEnd SubPrivate Sub Text5_KeyPress(KeyAscii As Integer)If KeyAscii = 13 ThenText9.SetFocusEnd IfEnd SubPrivate Sub Text9_KeyPress(KeyAscii As Integer)If KeyAscii = 13 ThenText7.SetFocusEnd IfEnd SubPrivate Sub Timer1_Timer()Text4.Text = Date + TimeEnd Sub
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

الفورم الثالث

Option Explicit Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" ( _          ByVal hwnd As Long, _          ByVal lpOperation As String, _          ByVal lpFile As String, _          ByVal lpParameters As String, _          ByVal lpDirectory As String, _          ByVal nShowCmd As Long) As Long Private Const SW_HIDE As Long = 0Private Const SW_SHOWNORMAL As Long = 1Private Const SW_SHOWMAXIMIZED As Long = 3Private Const SW_SHOWMINIMIZED As Long = 2Private Sub Command1_Click()Form4.ShowMe.HideEnd SubPrivate Sub Command2_Click()EndEnd SubPrivate Sub Command3_Click()Dim sSsMSFlexGrid1.Rows = 0If Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) = "" Or Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) <> "" Then MsgBox "áÇ íÌæÒ íÌÈ ÇÏÎÇá ãä ÊÇÑíÎ Çáì ÊÇÑíÎ ÍÊì íÈÍË ÈÔß ÕÍíÍ": Text5.SetFocus: Exit Sub' bahs aaamIf Trim(Text1.Text) = "" And Trim(Text2.Text) = "" And Trim(Text3.Text) = "" And Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) = "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (InPut1.EOF)MSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1    If Trim(InPut1.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = InPut1.Fields(0)    If Trim(InPut1.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = InPut1.Fields(1)    If Trim(InPut1.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)    If Trim(InPut1.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = InPut1.Fields(3)    If Trim(InPut1.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = InPut1.Fields(4)    If Trim(InPut1.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = InPut1.Fields(5)    If Trim(InPut1.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = InPut1.Fields(6)    If Trim(InPut1.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = InPut1.Fields(7)   End WithInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'ttttttttt'raqam al kitabIf Trim(Text1.Text) <> "" And Trim(Text2.Text) = "" And Trim(Text3.Text) = "" And Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) = "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (InPut1.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(Text1.Text))) = Trim(Mid$(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(InPut1.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = InPut1.Fields(0)    If Trim(InPut1.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = InPut1.Fields(1)    If Trim(InPut1.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)    If Trim(InPut1.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = InPut1.Fields(3)    If Trim(InPut1.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = InPut1.Fields(4)    If Trim(InPut1.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = InPut1.Fields(5)    If Trim(InPut1.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = InPut1.Fields(6)    If Trim(InPut1.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = InPut1.Fields(7)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'jhat isdarIf Trim(Text1.Text) = "" And Trim(Text2.Text) <> "" And Trim(Text3.Text) = "" And Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) = "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (InPut1.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(InPut1.Fields(4), 1, Len(Text2.Text))) = Trim(Mid$(Text2.Text, 1, Len(Text2.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(InPut1.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = InPut1.Fields(0)    If Trim(InPut1.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = InPut1.Fields(1)    If Trim(InPut1.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)    If Trim(InPut1.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = InPut1.Fields(3)    If Trim(InPut1.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = InPut1.Fields(4)    If Trim(InPut1.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = InPut1.Fields(5)    If Trim(InPut1.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = InPut1.Fields(6)    If Trim(InPut1.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = InPut1.Fields(7)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'tarikh isdarIf Trim(Text1.Text) = "" And Trim(Text2.Text) = "" And Trim(Text3.Text) <> "" And Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) = "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (InPut1.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(InPut1.Fields(2), 1, Len(Text3.Text))) = Trim(Mid$(Text3.Text, 1, Len(Text3.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(InPut1.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = InPut1.Fields(0)    If Trim(InPut1.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = InPut1.Fields(1)    If Trim(InPut1.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)    If Trim(InPut1.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = InPut1.Fields(3)    If Trim(InPut1.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = InPut1.Fields(4)    If Trim(InPut1.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = InPut1.Fields(5)    If Trim(InPut1.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = InPut1.Fields(6)    If Trim(InPut1.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = InPut1.Fields(7)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'min ilaIf Trim(Text1.Text) = "" And Trim(Text2.Text) = "" And Trim(Text3.Text) = "" And Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) <> "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (InPut1.EOF)'If Trim(Text4.Text) = OutPut.Fields(3) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(InPut1.Fields(3), 1, Len(Text5.Text))) <= Trim(Mid$(Text5.Text, 1, Len(Text5.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(3), 1, Len(Text4.Text))) >= Trim(Mid$(Text4.Text, 1, Len(Text4.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(InPut1.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = InPut1.Fields(0)    If Trim(InPut1.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = InPut1.Fields(1)    If Trim(InPut1.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)    If Trim(InPut1.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = InPut1.Fields(3)    If Trim(InPut1.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = InPut1.Fields(4)    If Trim(InPut1.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = InPut1.Fields(5)    If Trim(InPut1.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = InPut1.Fields(6)    If Trim(InPut1.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = InPut1.Fields(7)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'raqam + jhat isdarIf Trim(Text1.Text) <> "" And Trim(Text2.Text) <> "" And Trim(Text3.Text) = "" And Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) = "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (InPut1.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(Text1.Text))) = Trim(Mid$(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(4), 1, Len(Text2.Text))) = Trim(Mid$(Text2.Text, 1, Len(Text2.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(InPut1.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = InPut1.Fields(0)    If Trim(InPut1.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = InPut1.Fields(1)    If Trim(InPut1.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)    If Trim(InPut1.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = InPut1.Fields(3)    If Trim(InPut1.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = InPut1.Fields(4)    If Trim(InPut1.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = InPut1.Fields(5)    If Trim(InPut1.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = InPut1.Fields(6)    If Trim(InPut1.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = InPut1.Fields(7)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'raqam + tarikh isdarIf Trim(Text1.Text) <> "" And Trim(Text2.Text) = "" And Trim(Text3.Text) <> "" And Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) = "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (InPut1.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(Text1.Text))) = Trim(Mid$(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(2), 1, Len(Text3.Text))) = Trim(Mid$(Text3.Text, 1, Len(Text3.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(InPut1.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = InPut1.Fields(0)    If Trim(InPut1.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = InPut1.Fields(1)    If Trim(InPut1.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)    If Trim(InPut1.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = InPut1.Fields(3)    If Trim(InPut1.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = InPut1.Fields(4)    If Trim(InPut1.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = InPut1.Fields(5)    If Trim(InPut1.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = InPut1.Fields(6)    If Trim(InPut1.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = InPut1.Fields(7)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.CloseExit SubEnd If' raqm + minIf Trim(Text1.Text) <> "" And Trim(Text2.Text) = "" And Trim(Text3.Text) = "" And Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) = "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (InPut1.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(Text1.Text))) = Trim(Mid$(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(3), 1, Len(Text4.Text))) = Trim(Mid$(Text4.Text, 1, Len(Text4.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(InPut1.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = InPut1.Fields(0)    If Trim(InPut1.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = InPut1.Fields(1)    If Trim(InPut1.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)    If Trim(InPut1.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = InPut1.Fields(3)    If Trim(InPut1.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = InPut1.Fields(4)    If Trim(InPut1.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = InPut1.Fields(5)    If Trim(InPut1.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = InPut1.Fields(6)    If Trim(InPut1.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = InPut1.Fields(7)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'raqam + min ilaIf Trim(Text1.Text) <> "" And Trim(Text2.Text) = "" And Trim(Text3.Text) = "" And Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) <> "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (InPut1.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(Text1.Text))) = Trim(Mid$(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(3), 1, Len(Text4.Text))) >= Trim(Mid$(Text4.Text, 1, Len(Text4.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(3), 1, Len(Text5.Text))) <= Trim(Mid$(Text5.Text, 1, Len(Text5.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(InPut1.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = InPut1.Fields(0)    If Trim(InPut1.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = InPut1.Fields(1)    If Trim(InPut1.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)    If Trim(InPut1.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = InPut1.Fields(3)    If Trim(InPut1.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = InPut1.Fields(4)    If Trim(InPut1.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = InPut1.Fields(5)    If Trim(InPut1.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = InPut1.Fields(6)    If Trim(InPut1.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = InPut1.Fields(7)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'raqam+jhat isdar+ tarikh isdarIf Trim(Text1.Text) <> "" And Trim(Text2.Text) <> "" And Trim(Text3.Text) <> "" And Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) = "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (InPut1.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(Text1.Text))) = Trim(Mid$(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(4), 1, Len(Text2.Text))) = Trim(Mid$(Text2.Text, 1, Len(Text2.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(2), 1, Len(Text3.Text))) = Trim(Mid$(Text3.Text, 1, Len(Text3.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(InPut1.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = InPut1.Fields(0)    If Trim(InPut1.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = InPut1.Fields(1)    If Trim(InPut1.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)    If Trim(InPut1.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = InPut1.Fields(3)    If Trim(InPut1.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = InPut1.Fields(4)    If Trim(InPut1.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = InPut1.Fields(5)    If Trim(InPut1.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = InPut1.Fields(6)    If Trim(InPut1.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = InPut1.Fields(7)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'raqam + jhat isdar + min ilaIf Trim(Text1.Text) <> "" And Trim(Text2.Text) <> "" And Trim(Text3.Text) = "" And Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) <> "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (InPut1.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(Text1.Text))) = Trim(Mid$(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(4), 1, Len(Text2.Text))) = Trim(Mid$(Text2.Text, 1, Len(Text2.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(3), 1, Len(Text4.Text))) >= Trim(Mid$(Text4.Text, 1, Len(Text4.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(3), 1, Len(Text5.Text))) <= Trim(Mid$(Text5.Text, 1, Len(Text5.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(InPut1.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = InPut1.Fields(0)    If Trim(InPut1.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = InPut1.Fields(1)    If Trim(InPut1.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)    If Trim(InPut1.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = InPut1.Fields(3)    If Trim(InPut1.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = InPut1.Fields(4)    If Trim(InPut1.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = InPut1.Fields(5)    If Trim(InPut1.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = InPut1.Fields(6)    If Trim(InPut1.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = InPut1.Fields(7)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.CloseExit SubEnd If' raqam + tarikh isdar + min ilaIf Trim(Text1.Text) <> "" And Trim(Text2.Text) = "" And Trim(Text3.Text) <> "" And Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) <> "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (InPut1.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(Text1.Text))) = Trim(Mid$(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(2), 1, Len(Text3.Text))) = Trim(Mid$(Text3.Text, 1, Len(Text3.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(3), 1, Len(Text4.Text))) >= Trim(Mid$(Text4.Text, 1, Len(Text4.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(3), 1, Len(Text5.Text))) <= Trim(Mid$(Text5.Text, 1, Len(Text5.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(InPut1.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = InPut1.Fields(0)    If Trim(InPut1.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = InPut1.Fields(1)    If Trim(InPut1.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)    If Trim(InPut1.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = InPut1.Fields(3)    If Trim(InPut1.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = InPut1.Fields(4)    If Trim(InPut1.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = InPut1.Fields(5)    If Trim(InPut1.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = InPut1.Fields(6)    If Trim(InPut1.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = InPut1.Fields(7)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'raqam + jhat isdar + tarikh isdar + min ilaIf Trim(Text1.Text) <> "" And Trim(Text2.Text) <> "" And Trim(Text3.Text) <> "" And Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) <> "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (InPut1.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(Text1.Text))) = Trim(Mid$(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(4), 1, Len(Text2.Text))) = Trim(Mid$(Text2.Text, 1, Len(Text2.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(2), 1, Len(Text3.Text))) = Trim(Mid$(Text3.Text, 1, Len(Text3.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(3), 1, Len(Text4.Text))) >= Trim(Mid$(Text4.Text, 1, Len(Text4.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(3), 1, Len(Text5.Text))) <= Trim(Mid$(Text5.Text, 1, Len(Text5.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(InPut1.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = InPut1.Fields(0)    If Trim(InPut1.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = InPut1.Fields(1)    If Trim(InPut1.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)    If Trim(InPut1.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = InPut1.Fields(3)    If Trim(InPut1.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = InPut1.Fields(4)    If Trim(InPut1.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = InPut1.Fields(5)    If Trim(InPut1.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = InPut1.Fields(6)    If Trim(InPut1.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = InPut1.Fields(7)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'jhat isdar + tarikh isdarIf Trim(Text1.Text) = "" And Trim(Text2.Text) <> "" And Trim(Text3.Text) <> "" And Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) = "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (InPut1.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(InPut1.Fields(4), 1, Len(Text2.Text))) = Trim(Mid$(Text2.Text, 1, Len(Text2.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(2), 1, Len(Text3.Text))) = Trim(Mid$(Text3.Text, 1, Len(Text3.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(InPut1.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = InPut1.Fields(0)    If Trim(InPut1.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = InPut1.Fields(1)    If Trim(InPut1.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)    If Trim(InPut1.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = InPut1.Fields(3)    If Trim(InPut1.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = InPut1.Fields(4)    If Trim(InPut1.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = InPut1.Fields(5)    If Trim(InPut1.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = InPut1.Fields(6)    If Trim(InPut1.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = InPut1.Fields(7)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'jhat isdar + min ilaIf Trim(Text1.Text) = "" And Trim(Text2.Text) <> "" And Trim(Text3.Text) = "" And Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) <> "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (InPut1.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(InPut1.Fields(4), 1, Len(Text2.Text))) = Trim(Mid$(Text2.Text, 1, Len(Text2.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(3), 1, Len(Text4.Text))) >= Trim(Mid$(Text4.Text, 1, Len(Text4.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(3), 1, Len(Text5.Text))) <= Trim(Mid$(Text5.Text, 1, Len(Text5.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(InPut1.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = InPut1.Fields(0)    If Trim(InPut1.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = InPut1.Fields(1)    If Trim(InPut1.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)    If Trim(InPut1.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = InPut1.Fields(3)    If Trim(InPut1.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = InPut1.Fields(4)    If Trim(InPut1.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = InPut1.Fields(5)    If Trim(InPut1.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = InPut1.Fields(6)    If Trim(InPut1.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = InPut1.Fields(7)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.CloseExit SubEnd If' jhat isdar + tarikh isdar + min ilaIf Trim(Text1.Text) = "" And Trim(Text2.Text) <> "" And Trim(Text3.Text) <> "" And Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) <> "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (InPut1.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(InPut1.Fields(4), 1, Len(Text2.Text))) = Trim(Mid$(Text2.Text, 1, Len(Text2.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(2), 1, Len(Text3.Text))) = Trim(Mid$(Text3.Text, 1, Len(Text3.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(3), 1, Len(Text4.Text))) >= Trim(Mid$(Text4.Text, 1, Len(Text4.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(3), 1, Len(Text5.Text))) <= Trim(Mid$(Text5.Text, 1, Len(Text5.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(InPut1.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = InPut1.Fields(0)    If Trim(InPut1.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = InPut1.Fields(1)    If Trim(InPut1.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)    If Trim(InPut1.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = InPut1.Fields(3)    If Trim(InPut1.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = InPut1.Fields(4)    If Trim(InPut1.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = InPut1.Fields(5)    If Trim(InPut1.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = InPut1.Fields(6)    If Trim(InPut1.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = InPut1.Fields(7)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.CloseExit SubEnd If' tarikh isdar + min ilaIf Trim(Text1.Text) = "" And Trim(Text2.Text) = "" And Trim(Text3.Text) <> "" And Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) <> "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (InPut1.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(InPut1.Fields(2), 1, Len(Text3.Text))) = Trim(Mid$(Text3.Text, 1, Len(Text3.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(3), 1, Len(Text4.Text))) >= Trim(Mid$(Text4.Text, 1, Len(Text4.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(3), 1, Len(Text5.Text))) <= Trim(Mid$(Text5.Text, 1, Len(Text5.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(InPut1.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = InPut1.Fields(0)    If Trim(InPut1.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = InPut1.Fields(1)    If Trim(InPut1.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)    If Trim(InPut1.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = InPut1.Fields(3)    If Trim(InPut1.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = InPut1.Fields(4)    If Trim(InPut1.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = InPut1.Fields(5)    If Trim(InPut1.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = InPut1.Fields(6)    If Trim(InPut1.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = InPut1.Fields(7)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfInPut1.MoveNextLoopInPut1.CloseAzad.CloseExit SubEnd IfEnd SubPrivate Sub Form_Load()Text6.Text = USERNAME If Userserch = True Then Command3.Enabled = True'ShellExecute Me.hwnd, "open", App.Path & "\your.pdf", vbNullString, vbNullString, SW_SHOWNORMAL'ShellExecute Me.hwnd, "open", "D:\AZAD\picdata\picures\4.pdf", vbNullString, vbNullString, SW_SHOWNORMAL End SubPrivate Sub Form_Resize()   On Error Resume Next  With MSFlexGrid1    .Cols = 8    .ColAlignment(0) = 3    .ColAlignment(1) = 3    .ColAlignment(2) = 3    .ColAlignment(3) = 3    .ColAlignment(4) = 3    .ColAlignment(5) = 3    .ColAlignment(6) = 3    .ColAlignment(7) = 3            .ColWidth(0) = 1500    .ColWidth(1) = 1500    .ColWidth(2) = 1500    .ColWidth(3) = 2000    .ColWidth(4) = 1500    .ColWidth(5) = 3000    .ColWidth(6) = 5500    .ColWidth(7) = 2000      End WithEnd SubPrivate Sub MSFlexGrid1_DblClick()If MSFlexGrid1.Rows = 0 Then MsgBox " there is no data ": Exit SubForm7.Text1.Text = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 0)Form7.Text2.Text = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 1)Form7.Text3.Text = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 2)Form7.Text4.Text = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 3)Form7.Text5.Text = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 4)Form7.Text6.Text = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 5)Form7.WebBrowser1.Navigate MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 5)Form7.Text7.Text = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 6)Form7.ShowEnd Sub
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

الفورم الرابع

Private Sub Command1_Click()Form1.ShowMe.HideEnd SubPrivate Sub Command2_Click()Form2.ShowMe.HideEnd SubPrivate Sub Command3_Click()Form3.ShowMe.HideEnd SubPrivate Sub Command4_Click()Form6.ShowMe.HideEnd SubPrivate Sub Command5_Click()EndEnd SubPrivate Sub Command6_Click()Form8.ShowMe.HideEnd SubPrivate Sub Form_Load()If UseruSERS = True Then Command4.Enabled = TrueIf Userserch = True Then Command3.Enabled = True: Command6.Enabled = TrueIf Useruot = True Then Command2.Enabled = TrueIf Userin = True Then Command1.Enabled = TrueEnd Sub
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

الفورم الخامس

Private Sub Command1_Click()If Trim(Text1.Text) = "" Then  MsgBox "ÇÏÎá ÇÓã ÇáãÓÊÎÏã"  Text1.SetFocus  Text1.Text = ""  Exit SubElse  If Trim(Text2.Text) = "" Then   MsgBox "ÇÏÎá ßáãÉ ÇáãÑæÑ"   Text2.SetFocus   Text2.Text = ""   Exit Sub  Else   Set Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")   Set UsersS = Azad.OpenRecordset("USERS", dbOpenDynaset)   UsersS.MoveFirst   Do While Not (UsersS.EOF)     If Trim(Text1.Text) = UsersS.Fields(2) And Trim(Text2.Text) = UsersS.Fields(3) Then      USERNAME = UsersS.Fields(1)      UseruSERS = UsersS.Fields(4).Value      Useradd = UsersS.Fields(5).Value      Userserch = UsersS.Fields(6).Value      Useredit = UsersS.Fields(7).Value      Userdelete = UsersS.Fields(8).Value      Useruot = UsersS.Fields(9).Value      Userin = UsersS.Fields(10).Value      'H = UsersS.Fields(11).Value            Me.Hide      Form4.Show   UsersS.Close   Azad.Close   Exit Sub         End If     UsersS.MoveNext   Loop   UsersS.Close   Azad.Close  End IfEnd If MsgBox "ÇÓã ÇáãÓÊÎÏã Çæ ßáãÉ ÇáãÑæÑ ÎÇØÆ ÍÇæá ãÑÉ ÇÎÑì"Text1.Text = ""Text2.Text = ""Text1.SetFocusEnd SubPrivate Sub Command2_Click()EndEnd SubPrivate Sub Form_Load()End SubPrivate Sub Label3_Click()Shell "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE https://www.facebook.com/abochra1"End SubPrivate Sub Label3_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)Label3.MousePointer = 12End SubPrivate Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)If KeyAscii = 13 Then Text2.SetFocusEnd SubPrivate Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)If KeyAscii = 13 Then Command1.SetFocusEnd Sub
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

الفورم السادس

Dim PPPPrivate Sub Command1_Click()   Dim Del   Set Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")   Set UsersS = Azad.OpenRecordset("USERS", dbOpenDynaset)   Del = Trim(Text5.Text)   UsersS.MoveFirst   Do While Not (UsersS.EOF)     If Trim(Del) = Trim(UsersS.Fields(0)) Then      UsersS.Delete      Emtext     UsersS.Close     Azad.Close     Exit Sub         End If     UsersS.MoveNext   Loop   UsersS.Close   Azad.CloseEnd SubPrivate Sub Command2_Click()GfG = 1Command5.Enabled = False   Dim NoB   Set Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")   Set UsersS = Azad.OpenRecordset("USERS", dbOpenDynaset)   NoB = InputBox("Enter the users Number :", "Find")   UsersS.MoveFirst   Do While Not (UsersS.EOF)     If Trim(NoB) = Trim(UsersS.Fields(0)) Then      Text5.Enabled = False      Text5.Text = UsersS.Fields(0)      Text1.Text = UsersS.Fields(1)      Text2.Text = UsersS.Fields(2)      Text3.Text = UsersS.Fields(3)      Text4.Text = UsersS.Fields(3)      If UsersS.Fields(4).Value = True Then Check1.Value = 1      If UsersS.Fields(5).Value = True Then Check2.Value = 1      If UsersS.Fields(6).Value = True Then Check3.Value = 1      If UsersS.Fields(7).Value = True Then Check4.Value = 1      If UsersS.Fields(8).Value = True Then Check5.Value = 1      If UsersS.Fields(9).Value = True Then Check6.Value = 1      If UsersS.Fields(10).Value = True Then Check7.Value = 1   UsersS.Close   Azad.Close   Exit Sub         End If     UsersS.MoveNext   Loop   UsersS.Close   Azad.CloseEnd SubPrivate Sub Command3_Click()Form6.HideForm4.ShowEnd SubPrivate Sub Command4_Click()EndEnd SubPrivate Sub Command5_Click() GfG = 0 If Trim(Text5.Text) = "" Then  MsgBox "id number is empty"  Text5.SetFocus  Exit Sub Else  If Trim(Text1.Text) = "" Then    MsgBox ""    Text1.SetFocus    Exit Sub  Else    If Trim(Text2.Text) = "" Then     MsgBox ""     Text2.SetFocus     Exit Sub    Else     If Trim(Text3.Text) = "" Then       MsgBox ""       Text3.SetFocus       Exit Sub     Else       If Trim(Text4.Text) = "" Then        MsgBox ""        Text4.SetFocus        Exit Sub       Else        If Trim(Text3.Text) = Trim(Text4.Text) Then          Set Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")          Set UsersS = Azad.OpenRecordset("USERS", dbOpenDynaset)            UsersS.AddNew            UsersS.Fields(0) = Trim(Text5.Text)            UsersS.Fields(1) = Trim(Text1.Text)            UsersS.Fields(2) = Trim(Text2.Text)            UsersS.Fields(3) = Trim(Text3.Text)            'UsersS.Fields(4) = Trim(Text4.Text)            If Check1.Value = 1 Then UsersS.Fields(4) = True            If Check2.Value = 1 Then UsersS.Fields(5) = True            If Check3.Value = 1 Then UsersS.Fields(6) = True            If Check4.Value = 1 Then UsersS.Fields(7) = True            If Check5.Value = 1 Then UsersS.Fields(8) = True            If Check6.Value = 1 Then UsersS.Fields(9) = True            If Check7.Value = 1 Then UsersS.Fields(10) = True            UsersS.Update            Emtext            Exit Sub          UsersS.Close          Azad.Close                  Else          MsgBox "The password is not equal"          Text3.Text = ""          Text3.SetFocus          Text4.Text = ""        End If       End If     End If    End If  End If End If End SubPrivate Sub Command6_Click()GfG = 0Command5.Enabled = True If Trim(Text5.Text) = "" Then  MsgBox "id number is empty"  Text5.SetFocus  Exit Sub Else  If Trim(Text1.Text) = "" Then    MsgBox ""    Text1.SetFocus    Exit Sub  Else    If Trim(Text2.Text) = "" Then     MsgBox ""     Text2.SetFocus     Exit Sub    Else     If Trim(Text3.Text) = "" Then       MsgBox ""       Text3.SetFocus       Exit Sub     Else       If Trim(Text4.Text) = "" Then        MsgBox ""        Text4.SetFocus        Exit Sub       Else        If Trim(Text3.Text) = Trim(Text4.Text) Then          'hhhhhhhhhhhhhh          Set Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")          Set UsersS = Azad.OpenRecordset("USERS", dbOpenDynaset)          UsersS.MoveFirst          Do While Not (UsersS.EOF)            If Trim(Text5.Text) = Trim(UsersS.Fields(0)) Then                       'Set Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")            'Set UsersS = Azad.OpenRecordset("USERS", dbOpenDynaset)              UsersS.Edit              UsersS.Fields(0) = Trim(Text5.Text)              UsersS.Fields(1) = Trim(Text1.Text)              UsersS.Fields(2) = Trim(Text2.Text)              UsersS.Fields(3) = Trim(Text3.Text)              If Check1.Value = 1 Then UsersS.Fields(4) = True Else UsersS.Fields(4) = False              If Check2.Value = 1 Then UsersS.Fields(5) = True Else UsersS.Fields(5) = False              If Check3.Value = 1 Then UsersS.Fields(6) = True Else UsersS.Fields(6) = False              If Check4.Value = 1 Then UsersS.Fields(7) = True Else UsersS.Fields(7) = False              If Check5.Value = 1 Then UsersS.Fields(8) = True Else UsersS.Fields(8) = False              If Check6.Value = 1 Then UsersS.Fields(9) = True Else UsersS.Fields(9) = False              If Check7.Value = 1 Then UsersS.Fields(10) = True Else UsersS.Fields(10) = False              UsersS.Update              Emtext              Exit Sub          UsersS.Close          Azad.Close                         End If            UsersS.MoveNext          Loop          UsersS.Close          Azad.Close         'hhhhhhhhhhhhh                           Else          MsgBox "The password is not equal"          Text3.Text = ""          Text3.SetFocus          Text4.Text = ""        End If       End If     End If    End If  End If End IfEnd SubPrivate Sub Emtext()Text5.Text = "": Text5.Enabled = TrueText1.Text = ""Text2.Text = ""Text3.Text = ""Text4.Text = ""Check1.Value = 0Check2.Value = 0Check3.Value = 0Check4.Value = 0Check5.Value = 0Check6.Value = 0Check7.Value = 0Text5.SetFocusEnd SubPrivate Sub Form_Load()If Useradd = True Then Command5.Enabled = TrueIf Userserch = True Then Command2.Enabled = TrueIf Useredit = True Then Command6.Enabled = TrueIf Userdelete = True Then Command1.Enabled = True'If Userin = True Then Command6.Enabled = TrueDim GfGGfG = 0End Sub
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

الفورم السابع

Private Sub Command1_Click()EndEnd SubPrivate Sub Command2_Click()Me.HideForm3.ShowEnd SubPrivate Sub Command3_Click()If Command3.Caption = "ÊÚÏíá ÇáßÊÇÈ" ThenWebBrowser1.Visible = FalseCommand3.Caption = "ÍÝÙ ÇáßÊÇÈ"    Dim sDest2 As String    Dim sSource2 As String      sSource2 = App.Path + "\" + "picdata\inputpic\" + Text1.Text + ".pdf"      sDest2 = "d:\pdf\1.pdf"      FileCopy sSource2, sDest2      Shell "C:\Program Files\Nitro PDF\Professional\NitroPDF.exe d:\pdf\1.pdf"Exit SubElse If Command3.Caption = "ÍÝÙ ÇáßÊÇÈ" Then      Dim sDest1    Dim sSource1      sSource1 = "d:\pdf\1.pdf"      sDest1 = App.Path + "\" + "picdata\inputpic\" + Text1.Text + ".pdf"      FileCopy sSource1, sDest1     WebBrowser1.Visible = True     WebBrowser1.Navigate Text6.Text   Command3.Caption = "ÊÚÏíá ÇáßÊÇÈ"   Exit Sub Else End IfEnd IfEnd SubPrivate Sub Command4_Click()Dim Del   Set Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")   Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)   Del = Trim(Text1.Text)   InPut1.MoveFirst   Do While Not (InPut1.EOF)     If Trim(Del) = Trim(InPut1.Fields(0)) Then      'edit      InPut1.Edit      If Trim(Text1.Text) <> "" Then InPut1.Fields(0) = Trim(Text1.Text)      If Trim(Text2.Text) <> "" Then InPut1.Fields(1) = Trim(Text2.Text)      If Trim(Text3.Text) <> "" Then InPut1.Fields(2) = Trim(Text3.Text)      If Trim(Text4.Text) <> "" Then InPut1.Fields(3) = Trim(Text4.Text)      If Trim(Text5.Text) <> "" Then InPut1.Fields(4) = Trim(Text5.Text)      If Trim(Text6.Text) <> "" Then InPut1.Fields(5) = Trim(Text6.Text)      If Trim(Text7.Text) <> "" Then InPut1.Fields(6) = Trim(Text7.Text)      If Trim(Text8.Text) <> "" Then InPut1.Fields(7) = "ÇÎÑ ÊÚÏíá /" + Trim(Text8.Text)            InPut1.Update          InPut1.Close     Azad.Close     Text1.Text = ""     Text2.Text = ""     Text3.Text = ""     Text4.Text = ""     Text5.Text = ""     Text6.Text = ""     Text7.Text = ""     WebBrowser1.Navigate ""     Exit Sub         End If     InPut1.MoveNext   Loop   InPut1.Close   Azad.CloseEnd SubPrivate Sub Command5_Click()Dim Del   Set Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")   Set InPut1 = Azad.OpenRecordset("InPut", dbOpenDynaset)   Del = Trim(Text1.Text)   InPut1.MoveFirst   Do While Not (InPut1.EOF)     If Trim(Del) = Trim(InPut1.Fields(0)) Then      'edit      InPut1.Delete      Kill App.Path + "\" + "picdata\inputpic\" + Text1.Text + ".pdf"                  'edit     InPut1.Close     Azad.Close     Text1.Text = ""     Text2.Text = ""     Text3.Text = ""     Text4.Text = ""     Text5.Text = ""     Text6.Text = ""     Text7.Text = ""     WebBrowser1.Navigate ""     Exit Sub         End If     InPut1.MoveNext   Loop   InPut1.Close   Azad.CloseEnd SubPrivate Sub Form_Load()If Useredit = True Then Command4.Enabled = TrueIf Userdelete = True Then Command5.Enabled = TrueText8.Text = USERNAMEEnd Sub
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

الفورم الثامن

Private Sub Command1_Click()EndEnd SubPrivate Sub Command2_Click()Dim sSsMSFlexGrid1.Rows = 0If Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) = "" Or Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) <> "" Then MsgBox "áÇ íÌæÒ íÌÈ ÇÏÎÇá ãä ÊÇÑíÎ Çáì ÊÇÑíÎ ÍÊì íÈÍË ÈÔß ÕÍíÍ": Text5.SetFocus: Exit Sub' bahs aaamIf Trim(Text1.Text) = "" And Trim(Text2.Text) = "" And Trim(Text3.Text) = "" And Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) = "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OUTPUT", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (OutPut.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) Then'If Trim(Mid$(InPut1.Fields(4), 1, Len(Text8.Text))) = Trim(Mid$(Text8.Text, 1, Len(Text8.Text))) And Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(Text7.Text))) = Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(Text7.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(OutPut.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = OutPut.Fields(0)    If Trim(OutPut.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = OutPut.Fields(1)    If Trim(OutPut.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = OutPut.Fields(2)    If Trim(OutPut.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = OutPut.Fields(3)    If Trim(OutPut.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = OutPut.Fields(4)    If Trim(OutPut.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = OutPut.Fields(5)    If Trim(OutPut.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = OutPut.Fields(6)    If Trim(OutPut.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = OutPut.Fields(7)    If Trim(OutPut.Fields(8)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 8) = OutPut.Fields(8)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End With'End IfOutPut.MoveNextLoopOutPut.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'raqam al kitabIf Trim(Text1.Text) <> "" And Trim(Text2.Text) = "" And Trim(Text3.Text) = "" And Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) = "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OUTPUT", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (OutPut.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(OutPut.Fields(1), 1, Len(Text1.Text))) = Trim(Mid$(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(OutPut.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = OutPut.Fields(0)    If Trim(OutPut.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = OutPut.Fields(1)    If Trim(OutPut.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = OutPut.Fields(2)    If Trim(OutPut.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = OutPut.Fields(3)    If Trim(OutPut.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = OutPut.Fields(4)    If Trim(OutPut.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = OutPut.Fields(5)    If Trim(OutPut.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = OutPut.Fields(6)    If Trim(OutPut.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = OutPut.Fields(7)    If Trim(OutPut.Fields(8)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 8) = OutPut.Fields(8)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfOutPut.MoveNextLoopOutPut.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'jhat isdarIf Trim(Text1.Text) = "" And Trim(Text2.Text) <> "" And Trim(Text3.Text) = "" And Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) = "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OUTPUT", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (OutPut.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(OutPut.Fields(4), 1, Len(Text2.Text))) = Trim(Mid$(Text2.Text, 1, Len(Text2.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(OutPut.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = OutPut.Fields(0)    If Trim(OutPut.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = OutPut.Fields(1)    If Trim(OutPut.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = OutPut.Fields(2)    If Trim(OutPut.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = OutPut.Fields(3)    If Trim(OutPut.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = OutPut.Fields(4)    If Trim(OutPut.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = OutPut.Fields(5)    If Trim(OutPut.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = OutPut.Fields(6)    If Trim(OutPut.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = OutPut.Fields(7)    If Trim(OutPut.Fields(8)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 8) = OutPut.Fields(8)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfOutPut.MoveNextLoopOutPut.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'tarikh isdarIf Trim(Text1.Text) = "" And Trim(Text2.Text) = "" And Trim(Text3.Text) <> "" And Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) = "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OUTPUT", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (OutPut.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(OutPut.Fields(2), 1, Len(Text3.Text))) = Trim(Mid$(Text3.Text, 1, Len(Text3.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(OutPut.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = OutPut.Fields(0)    If Trim(OutPut.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = OutPut.Fields(1)    If Trim(OutPut.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = OutPut.Fields(2)    If Trim(OutPut.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = OutPut.Fields(3)    If Trim(OutPut.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = OutPut.Fields(4)    If Trim(OutPut.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = OutPut.Fields(5)    If Trim(OutPut.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = OutPut.Fields(6)    If Trim(OutPut.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = OutPut.Fields(7)    If Trim(OutPut.Fields(8)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 8) = OutPut.Fields(8)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfOutPut.MoveNextLoopOutPut.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'min ilaIf Trim(Text1.Text) = "" And Trim(Text2.Text) = "" And Trim(Text3.Text) = "" And Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) <> "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OUTPUT", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (OutPut.EOF)'If Trim(Text4.Text) = OutPut.Fields(3) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(OutPut.Fields(3), 1, Len(Text5.Text))) <= Trim(Mid$(Text5.Text, 1, Len(Text5.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(3), 1, Len(Text4.Text))) >= Trim(Mid$(Text4.Text, 1, Len(Text4.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(OutPut.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = OutPut.Fields(0)    If Trim(OutPut.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = OutPut.Fields(1)    If Trim(OutPut.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = OutPut.Fields(2)    If Trim(OutPut.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = OutPut.Fields(3)    If Trim(OutPut.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = OutPut.Fields(4)    If Trim(OutPut.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = OutPut.Fields(5)    If Trim(OutPut.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = OutPut.Fields(6)    If Trim(OutPut.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = OutPut.Fields(7)    If Trim(OutPut.Fields(8)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 8) = OutPut.Fields(8)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfOutPut.MoveNextLoopOutPut.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'raqam + jhat isdarIf Trim(Text1.Text) <> "" And Trim(Text2.Text) <> "" And Trim(Text3.Text) = "" And Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) = "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OUTPUT", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (OutPut.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(OutPut.Fields(1), 1, Len(Text1.Text))) = Trim(Mid$(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(4), 1, Len(Text2.Text))) = Trim(Mid$(Text2.Text, 1, Len(Text2.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(OutPut.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = OutPut.Fields(0)    If Trim(OutPut.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = OutPut.Fields(1)    If Trim(OutPut.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = OutPut.Fields(2)    If Trim(OutPut.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = OutPut.Fields(3)    If Trim(OutPut.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = OutPut.Fields(4)    If Trim(OutPut.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = OutPut.Fields(5)    If Trim(OutPut.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = OutPut.Fields(6)    If Trim(OutPut.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = OutPut.Fields(7)    If Trim(OutPut.Fields(8)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 8) = OutPut.Fields(8)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfOutPut.MoveNextLoopOutPut.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'raqam + tarikh isdarIf Trim(Text1.Text) <> "" And Trim(Text2.Text) = "" And Trim(Text3.Text) <> "" And Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) = "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OUTPUT", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (OutPut.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(OutPut.Fields(1), 1, Len(Text1.Text))) = Trim(Mid$(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(2), 1, Len(Text3.Text))) = Trim(Mid$(Text3.Text, 1, Len(Text3.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(OutPut.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = OutPut.Fields(0)    If Trim(OutPut.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = OutPut.Fields(1)    If Trim(OutPut.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = OutPut.Fields(2)    If Trim(OutPut.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = OutPut.Fields(3)    If Trim(OutPut.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = OutPut.Fields(4)    If Trim(OutPut.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = OutPut.Fields(5)    If Trim(OutPut.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = OutPut.Fields(6)    If Trim(OutPut.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = OutPut.Fields(7)    If Trim(OutPut.Fields(8)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 8) = OutPut.Fields(8)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfOutPut.MoveNextLoopOutPut.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'raqam + min ilaIf Trim(Text1.Text) <> "" And Trim(Text2.Text) = "" And Trim(Text3.Text) = "" And Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) <> "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OUTPUT", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (OutPut.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(OutPut.Fields(1), 1, Len(Text1.Text))) = Trim(Mid$(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(3), 1, Len(Text4.Text))) >= Trim(Mid$(Text4.Text, 1, Len(Text4.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(3), 1, Len(Text5.Text))) <= Trim(Mid$(Text5.Text, 1, Len(Text5.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(OutPut.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = OutPut.Fields(0)    If Trim(OutPut.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = OutPut.Fields(1)    If Trim(OutPut.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = OutPut.Fields(2)    If Trim(OutPut.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = OutPut.Fields(3)    If Trim(OutPut.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = OutPut.Fields(4)    If Trim(OutPut.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = OutPut.Fields(5)    If Trim(OutPut.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = OutPut.Fields(6)    If Trim(OutPut.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = OutPut.Fields(7)    If Trim(OutPut.Fields(8)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 8) = OutPut.Fields(8)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfOutPut.MoveNextLoopOutPut.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'raqam+jhat isdar+ tarikh isdarIf Trim(Text1.Text) <> "" And Trim(Text2.Text) <> "" And Trim(Text3.Text) <> "" And Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) = "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OUTPUT", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (OutPut.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(OutPut.Fields(1), 1, Len(Text1.Text))) = Trim(Mid$(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(4), 1, Len(Text2.Text))) = Trim(Mid$(Text2.Text, 1, Len(Text2.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(2), 1, Len(Text3.Text))) = Trim(Mid$(Text3.Text, 1, Len(Text3.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(OutPut.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = OutPut.Fields(0)    If Trim(OutPut.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = OutPut.Fields(1)    If Trim(OutPut.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = OutPut.Fields(2)    If Trim(OutPut.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = OutPut.Fields(3)    If Trim(OutPut.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = OutPut.Fields(4)    If Trim(OutPut.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = OutPut.Fields(5)    If Trim(OutPut.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = OutPut.Fields(6)    If Trim(OutPut.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = OutPut.Fields(7)    If Trim(OutPut.Fields(8)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 8) = OutPut.Fields(8)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfOutPut.MoveNextLoopOutPut.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'raqam + jhat isdar + min ilaIf Trim(Text1.Text) <> "" And Trim(Text2.Text) <> "" And Trim(Text3.Text) = "" And Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) <> "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OUTPUT", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (OutPut.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(OutPut.Fields(1), 1, Len(Text1.Text))) = Trim(Mid$(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(4), 1, Len(Text2.Text))) = Trim(Mid$(Text2.Text, 1, Len(Text2.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(3), 1, Len(Text4.Text))) >= Trim(Mid$(Text4.Text, 1, Len(Text4.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(3), 1, Len(Text5.Text))) <= Trim(Mid$(Text5.Text, 1, Len(Text5.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(OutPut.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = OutPut.Fields(0)    If Trim(OutPut.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = OutPut.Fields(1)    If Trim(OutPut.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = OutPut.Fields(2)    If Trim(OutPut.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = OutPut.Fields(3)    If Trim(OutPut.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = OutPut.Fields(4)    If Trim(OutPut.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = OutPut.Fields(5)    If Trim(OutPut.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = OutPut.Fields(6)    If Trim(OutPut.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = OutPut.Fields(7)    If Trim(OutPut.Fields(8)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 8) = OutPut.Fields(8)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfOutPut.MoveNextLoopOutPut.CloseAzad.CloseExit SubEnd If' raqam + tarikh isdar + min ilaIf Trim(Text1.Text) <> "" And Trim(Text2.Text) = "" And Trim(Text3.Text) <> "" And Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) <> "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OUTPUT", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (OutPut.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(OutPut.Fields(1), 1, Len(Text1.Text))) = Trim(Mid$(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(2), 1, Len(Text3.Text))) = Trim(Mid$(Text3.Text, 1, Len(Text3.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(3), 1, Len(Text4.Text))) >= Trim(Mid$(Text4.Text, 1, Len(Text4.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(3), 1, Len(Text5.Text))) <= Trim(Mid$(Text5.Text, 1, Len(Text5.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(OutPut.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = OutPut.Fields(0)    If Trim(OutPut.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = OutPut.Fields(1)    If Trim(OutPut.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = OutPut.Fields(2)    If Trim(OutPut.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = OutPut.Fields(3)    If Trim(OutPut.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = OutPut.Fields(4)    If Trim(OutPut.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = OutPut.Fields(5)    If Trim(OutPut.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = OutPut.Fields(6)    If Trim(OutPut.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = OutPut.Fields(7)    If Trim(OutPut.Fields(8)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 8) = OutPut.Fields(8)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfOutPut.MoveNextLoopOutPut.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'raqam + jhat isdar + tarikh isdar + min ilaIf Trim(Text1.Text) <> "" And Trim(Text2.Text) <> "" And Trim(Text3.Text) <> "" And Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) <> "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OUTPUT", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (OutPut.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(OutPut.Fields(1), 1, Len(Text1.Text))) = Trim(Mid$(Text1.Text, 1, Len(Text1.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(4), 1, Len(Text2.Text))) = Trim(Mid$(Text2.Text, 1, Len(Text2.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(2), 1, Len(Text3.Text))) = Trim(Mid$(Text3.Text, 1, Len(Text3.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(3), 1, Len(Text4.Text))) >= Trim(Mid$(Text4.Text, 1, Len(Text4.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(3), 1, Len(Text5.Text))) <= Trim(Mid$(Text5.Text, 1, Len(Text5.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(OutPut.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = OutPut.Fields(0)    If Trim(OutPut.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = OutPut.Fields(1)    If Trim(OutPut.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = OutPut.Fields(2)    If Trim(OutPut.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = OutPut.Fields(3)    If Trim(OutPut.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = OutPut.Fields(4)    If Trim(OutPut.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = OutPut.Fields(5)    If Trim(OutPut.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = OutPut.Fields(6)    If Trim(OutPut.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = OutPut.Fields(7)    If Trim(OutPut.Fields(8)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 8) = OutPut.Fields(8)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfOutPut.MoveNextLoopOutPut.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'jhat isdar + tarikh isdarIf Trim(Text1.Text) = "" And Trim(Text2.Text) <> "" And Trim(Text3.Text) <> "" And Trim(Text4.Text) = "" And Trim(Text5.Text) = "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OUTPUT", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (OutPut.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(OutPut.Fields(4), 1, Len(Text2.Text))) = Trim(Mid$(Text2.Text, 1, Len(Text2.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(2), 1, Len(Text3.Text))) = Trim(Mid$(Text3.Text, 1, Len(Text3.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(OutPut.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = OutPut.Fields(0)    If Trim(OutPut.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = OutPut.Fields(1)    If Trim(OutPut.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = OutPut.Fields(2)    If Trim(OutPut.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = OutPut.Fields(3)    If Trim(OutPut.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = OutPut.Fields(4)    If Trim(OutPut.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = OutPut.Fields(5)    If Trim(OutPut.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = OutPut.Fields(6)    If Trim(OutPut.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = OutPut.Fields(7)    If Trim(OutPut.Fields(8)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 8) = OutPut.Fields(8)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfOutPut.MoveNextLoopOutPut.CloseAzad.CloseExit SubEnd If'jhat isdar + min ilaIf Trim(Text1.Text) = "" And Trim(Text2.Text) <> "" And Trim(Text3.Text) = "" And Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) <> "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OUTPUT", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (OutPut.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(OutPut.Fields(4), 1, Len(Text2.Text))) = Trim(Mid$(Text2.Text, 1, Len(Text2.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(3), 1, Len(Text4.Text))) >= Trim(Mid$(Text4.Text, 1, Len(Text4.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(3), 1, Len(Text5.Text))) <= Trim(Mid$(Text5.Text, 1, Len(Text5.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(OutPut.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = OutPut.Fields(0)    If Trim(OutPut.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = OutPut.Fields(1)    If Trim(OutPut.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = OutPut.Fields(2)    If Trim(OutPut.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = OutPut.Fields(3)    If Trim(OutPut.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = OutPut.Fields(4)    If Trim(OutPut.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = OutPut.Fields(5)    If Trim(OutPut.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = OutPut.Fields(6)    If Trim(OutPut.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = OutPut.Fields(7)    If Trim(OutPut.Fields(8)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 8) = OutPut.Fields(8)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfOutPut.MoveNextLoopOutPut.CloseAzad.CloseExit SubEnd If' jhat isdar + tarikh isdar + min ilaIf Trim(Text1.Text) = "" And Trim(Text2.Text) <> "" And Trim(Text3.Text) <> "" And Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) <> "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OUTPUT", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (OutPut.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(OutPut.Fields(4), 1, Len(Text2.Text))) = Trim(Mid$(Text2.Text, 1, Len(Text2.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(2), 1, Len(Text3.Text))) = Trim(Mid$(Text3.Text, 1, Len(Text3.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(3), 1, Len(Text4.Text))) >= Trim(Mid$(Text4.Text, 1, Len(Text4.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(3), 1, Len(Text5.Text))) <= Trim(Mid$(Text5.Text, 1, Len(Text5.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(OutPut.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = OutPut.Fields(0)    If Trim(OutPut.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = OutPut.Fields(1)    If Trim(OutPut.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = OutPut.Fields(2)    If Trim(OutPut.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = OutPut.Fields(3)    If Trim(OutPut.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = OutPut.Fields(4)    If Trim(OutPut.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = OutPut.Fields(5)    If Trim(OutPut.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = OutPut.Fields(6)    If Trim(OutPut.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = OutPut.Fields(7)    If Trim(OutPut.Fields(8)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 8) = OutPut.Fields(8)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfOutPut.MoveNextLoopOutPut.CloseAzad.CloseExit SubEnd If' tarikh isdar + min ilaIf Trim(Text1.Text) = "" And Trim(Text2.Text) = "" And Trim(Text3.Text) <> "" And Trim(Text4.Text) <> "" And Trim(Text5.Text) <> "" ThenSet Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OUTPUT", dbOpenDynaset)MSFlexGrid1.Rows = 0Do While Not (OutPut.EOF)'If Trim(Text7.Text) = InPut1.Fields(1) Then'If Trim(Mid$(Text7.Text, 1, Len(InPut1.Fields(1)))) = Trim(Mid$(InPut1.Fields(1), 1, Len(InPut1.Fields(1)))) ThenIf Trim(Mid$(OutPut.Fields(2), 1, Len(Text3.Text))) = Trim(Mid$(Text3.Text, 1, Len(Text3.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(3), 1, Len(Text4.Text))) >= Trim(Mid$(Text4.Text, 1, Len(Text4.Text))) And Trim(Mid$(OutPut.Fields(3), 1, Len(Text5.Text))) <= Trim(Mid$(Text5.Text, 1, Len(Text5.Text))) ThenMSFlexGrid1.AddItem ""sSs = MSFlexGrid1.Rows - 1  With MSFlexGrid1   'MSFlexGrid1.CellWidth = 12    If Trim(OutPut.Fields(0)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 0) = OutPut.Fields(0)    If Trim(OutPut.Fields(1)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 1) = OutPut.Fields(1)    If Trim(OutPut.Fields(2)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 2) = OutPut.Fields(2)    If Trim(OutPut.Fields(3)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 3) = OutPut.Fields(3)    If Trim(OutPut.Fields(4)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 4) = OutPut.Fields(4)    If Trim(OutPut.Fields(5)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 5) = OutPut.Fields(5)    If Trim(OutPut.Fields(6)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 6) = OutPut.Fields(6)    If Trim(OutPut.Fields(7)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 7) = OutPut.Fields(7)    If Trim(OutPut.Fields(8)) <> "" Then .TextMatrix(sSs, 8) = OutPut.Fields(8)    ' .TextMatrix(sSs, 2) = InPut1.Fields(2)  End WithEnd IfOutPut.MoveNextLoopOutPut.CloseAzad.CloseExit SubEnd IfEnd SubPrivate Sub Command3_Click()Me.HideForm4.ShowEnd SubPrivate Sub Form_Resize()If Userserch = True Then Command2.Enabled = TrueText6.Text = USERNAME     On Error Resume Next  With MSFlexGrid1    .Cols = 9    .ColAlignment(0) = 3    .ColAlignment(1) = 3    .ColAlignment(2) = 3    .ColAlignment(3) = 3    .ColAlignment(4) = 3    .ColAlignment(5) = 3    .ColAlignment(6) = 3    .ColAlignment(7) = 3    .ColAlignment(8) = 3            .ColWidth(0) = 1500    .ColWidth(1) = 1500    .ColWidth(2) = 1500    .ColWidth(3) = 2000    .ColWidth(4) = 2000    .ColWidth(5) = 2000    .ColWidth(6) = 2000    .ColWidth(7) = 4000    .ColWidth(8) = 2000      End WithEnd SubPrivate Sub MSFlexGrid1_DblClick()If MSFlexGrid1.Rows = 0 Then MsgBox " there is no data ": Exit SubForm9.Text1.Text = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 0)Form9.Text2.Text = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 1)Form9.Text3.Text = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 2)Form9.Text4.Text = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 3)Form9.Text5.Text = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 4)Form9.Text6.Text = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 5)Form9.Text7.Text = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 6)Form9.WebBrowser1.Navigate MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 6)Form9.Text8.Text = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 7)'Form9.Text9.Text = MSFlexGrid1.TextMatrix(MSFlexGrid1.RowSel, 8)Form9.ShowEnd Sub
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

الفورم التاسع

Private Sub Command1_Click()If Command1.Caption = "ÊÚÏíá ÇáßÊÇÈ" ThenWebBrowser1.Visible = FalseCommand1.Caption = "ÍÝÙ ÇáßÊÇÈ"    Dim sDest As String    Dim sSource As String      sSource = App.Path + "\" + "picdata\outputpic\" + Text1.Text + ".pdf"      sDest = "d:\pdf\1.pdf"      FileCopy sSource, sDest     Shell "C:\Program Files\Nitro PDF\Professional\NitroPDF.exe d:\pdf\1.pdf"Exit SubElse If Command1.Caption = "ÍÝÙ ÇáßÊÇÈ" Then      Dim sDest1    Dim sSource1      sSource1 = "d:\pdf\1.pdf"      sDest1 = App.Path + "\" + "picdata\outputpic\" + Text1.Text + ".pdf"      FileCopy sSource1, sDest1     WebBrowser1.Visible = True     WebBrowser1.Navigate Text6.Text   Command1.Caption = "ÊÚÏíá ÇáßÊÇÈ"   Exit Sub Else End IfEnd IfEnd SubPrivate Sub Command2_Click()Dim Del   Set Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")   Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OutPut", dbOpenDynaset)   Del = Trim(Text1.Text)   OutPut.MoveFirst   Do While Not (OutPut.EOF)     If Trim(Del) = Trim(OutPut.Fields(0)) Then      'edit      OutPut.Edit      If Trim(Text1.Text) <> "" Then OutPut.Fields(0) = Trim(Text1.Text)      If Trim(Text2.Text) <> "" Then OutPut.Fields(1) = Trim(Text2.Text)      If Trim(Text3.Text) <> "" Then OutPut.Fields(2) = Trim(Text3.Text)      If Trim(Text4.Text) <> "" Then OutPut.Fields(3) = Trim(Text4.Text)      If Trim(Text5.Text) <> "" Then OutPut.Fields(4) = Trim(Text5.Text)      If Trim(Text6.Text) <> "" Then OutPut.Fields(5) = Trim(Text6.Text)      If Trim(Text7.Text) <> "" Then OutPut.Fields(6) = Trim(Text7.Text)      If Trim(Text8.Text) <> "" Then OutPut.Fields(7) = Trim(Text8.Text)      If Trim(Text9.Text) <> "" Then OutPut.Fields(8) = "ÇÎÑ ÊÚÏíá /" + Trim(Text8.Text)            OutPut.Update          OutPut.Close     Azad.Close     Text1.Text = ""     Text2.Text = ""     Text3.Text = ""     Text4.Text = ""     Text5.Text = ""     Text6.Text = ""     Text7.Text = ""     Text8.Text = ""     WebBrowser1.Navigate ""     Exit Sub         End If     OutPut.MoveNext   Loop   OutPut.Close   Azad.CloseEnd SubPrivate Sub Command3_Click()Me.HideForm8.ShowEnd SubPrivate Sub Command4_Click()EndEnd SubPrivate Sub Command5_Click()Dim Del   Set Azad = DBEngine.OpenDatabase(App.Path + "\" + "picdata\database\DBIDARE.mdb")   Set OutPut = Azad.OpenRecordset("OutPut", dbOpenDynaset)   Del = Trim(Text1.Text)   OutPut.MoveFirst   Do While Not (OutPut.EOF)     If Trim(Del) = Trim(OutPut.Fields(0)) Then      'edit      OutPut.Delete      Kill App.Path + "\" + "picdata\outputpic\" + Text1.Text + ".pdf"                  'edit     OutPut.Close     Azad.Close     Text1.Text = ""     Text2.Text = ""     Text3.Text = ""     Text4.Text = ""     Text5.Text = ""     Text6.Text = ""     Text7.Text = ""     WebBrowser1.Navigate ""     Exit Sub         End If     OutPut.MoveNext   Loop   OutPut.Close   Azad.CloseEnd SubPrivate Sub Form_Load()If Useredit = True Then Command2.Enabled = TrueIf Userdelete = True Then Command5.Enabled = TrueText9.Text = USERNAMEEnd Sub
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

موديول 1

Global Azad As DatabaseGlobal InPut1, OutPut, Test, qsmD, sadRT, UsersS As RecordsetGlobal USERNAME, USERNAKE, USERPASSWORDGlobal UseruSERS, Useradd, Userserch, Useredit, Userdelete, Useruot, UserinDim dDd
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

يجب ان يكون واجهة البرنامج .... او البرنامج يتكون من هذه الفورمات و الادوات حتى يعمل بشكل صحيح

 

لا تشكرني  و لا تعجب بمواضيع

ولكن ادعوا لي بان يرزقني الله تعالى بولد  صالح و سالم  و عاقل و كامل

 

يا ودود يا ودود يا ذي العرش المجيد , يا فعلا لما يريد , يا مبدئ يا معيد , اسألك بقدرتك اللتي قدرت بها على جميع خلقك , واسألك بنور وجهك الذي ملئ اركان عرشك , واسالك برحمتك التي وسعت كل شي , لا اله الا انت , ان ترزقي ب ذكرا(ولدا) صالحا تام الخلقه .

post-275033-0-89138900-1374005456_thumb.

post-275033-0-00282800-1374005467.jpg

post-275033-0-87374700-1374005477_thumb.

post-275033-0-78590700-1374005492_thumb.

post-275033-0-86577300-1374005504_thumb.

post-275033-0-60494600-1374005516_thumb.

post-275033-0-03740800-1374005533_thumb.

post-275033-0-31595300-1374005545_thumb.

post-275033-0-54498300-1374005557_thumb.

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

المؤمن مبتلى وجزاء الصبر الجنة  ... الله يرزقك إن شاء الله بالذرية الصالحه والأبن البار .

 

ومشكور على البرنامج .. جهد تشكر عليه

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

ولكن لدية سؤال  من يستطيع مساعدتي في عمل تقريرين

اولهما عن الوارد حسب تاريخ الادخال ( بين تاريخين )

و الثاني عن الصادر حسب تاريخ الادخال ( بين تاريخين )

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

السلام عليكم 

يمكن عمل تقارير تظهر الوارد او الصادر بين تاريخين فقط ولكن بشرط يكون لديك حقل تاريخ الورود او الصدور بنوعه أنه تاريخ ولكن هل هجري ام ميلادي

ما المطلوب فعلا

هل تريد تقرير بالهجري ام بالميلادي 

وهل جدول الصادر او الوارد به حقل التاريخ

تم تعديل بواسطه habeb4all
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

مجهود كبير تشكر عليه والله الموفق

وجعله الله في ميزان حسناتك

واللهم ارزق كل من له طلبه بالذرية الصالحة والهداية اللهم امين

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

مشكوررررررر ياغالي بس لو كنت اضفت المشروع بعد انتهاء الشرح كان افضل طبق الشرح طلع بعض الاخطاء ممكن تضيف المشروع جاهز

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه

 • يستعرض القسم حالياً   0 members

  لا يوجد أعضاء مسجلين يشاهدون هذه الصفحة .