• 0
dot.net2008

إلتقاط صورة من الكاميرا ونسخها إلى مجلد وإظهارها في صندوق صورة

سؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو سمحتك كيف يمكنيي

إلتقاط صورة من الكاميرا ونسخها إلى مجلد وإظهارها في صندوق صورة picture box

ودمتم

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه

10 إجابة على هذا السؤال .

 • 0

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخي جرب الكود التالي

 
Imports System.IO

Public Class FrmCap

'Create constant using attend in function of DLL file.Const CAP As Short = &H400S

Const CAP_DRIVER_CONNECT As Integer = CAP + 10

Const CAP_DRIVER_DISCONNECT As Integer = CAP + 11

Const CAP_EDIT_COPY As Integer = CAP + 30

Const CAP_SET_PREVIEW As Integer = CAP + 50

Const CAP_SET_PREVIEWRATE As Integer = CAP + 52

Const CAP_SET_SCALE As Integer = CAP + 53

Const WS_CHILD As Integer = &H40000000

Const WS_VISIBLE As Integer = &H10000000

Const SWP_NOMOVE As Short = &H2S

Const SWP_NOSIZE As Short = 1

Const SWP_NOZORDER As Short = &H4S

Const HWND_BOTTOM As Short = 1Dim iDevice As Integer = 0 ' Normal device ID

Dim hHwnd As Integer ' Handle value to preview window' Declare function from AVI capture DLL.Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" _

(ByVal hwnd As Integer, ByVal wMsg As Integer, ByVal wParam As Integer, _

ByVal lParam As Object) As IntegerDeclare Function SetWindowPos Lib "user32" Alias "SetWindowPos" (ByVal hwnd As Integer, _

ByVal hWndInsertAfter As Integer, ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, _

ByVal cx As Integer, ByVal cy As Integer, ByVal wFlags As Integer) As IntegerDeclare Function DestroyWindow Lib "user32" (ByVal hndw As Integer) As BooleanDeclare Function capCreateCaptureWindowA Lib "avicap32.dll" _

(ByVal lpszWindowName As String, ByVal dwStyle As Integer, _

ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal nWidth As Integer, _

ByVal nHeight As Short, ByVal hWndParent As Integer, _

ByVal nID As Integer) As Integer

Private Sub OpenForm()

Dim iHeight As Integer = picCapture.Height

Dim iWidth As Integer = picCapture.Width' Open Preview window in picturebox .

' Create a child window with capCreateCaptureWindowA so you can display it in a picturebox.hHwnd = capCreateCaptureWindowA(iDevice, WS_VISIBLE Or WS_CHILD, 0, 0, 640, _

480, picCapture.Handle.ToInt32, 0)

' Connect to device

If SendMessage(hHwnd, CAP_DRIVER_CONNECT, iDevice, 0) Then' Set the preview scale

SendMessage(hHwnd, CAP_SET_SCALE, True, 0)' Set the preview rate in milliseconds

SendMessage(hHwnd, CAP_SET_PREVIEWRATE, 66, 0)' Start previewing the image from the camera

SendMessage(hHwnd, CAP_SET_PREVIEW, True, 0)' Resize window to fit in picturebox

SetWindowPos(hHwnd, HWND_BOTTOM, 0, 0, picCapture.Width, picCapture.Height, _

SWP_NOMOVE Or SWP_NOZORDER)

Else

' Error connecting to device close window

DestroyWindow(hHwnd)End If

End Sub' Use SendMessage to copy the data to the clipboard Then transfer the image to the picture box.Private Sub btnSave_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSave.Click

Dim data As IDataObject

Dim bmap As Image

' Copy image to clipboard

SendMessage(hHwnd, CAP_EDIT_COPY, 0, 0)' Get image from clipboard and convert it to a bitmap

data = Clipboard.GetDataObject()

If data.GetDataPresent(GetType(System.Drawing.Bitmap)) Then

bmap = CType(data.GetData(GetType(System.Drawing.Bitmap)), Image)

picCapture.Image = bmapDim saveFileDialog1 As New SaveFileDialog()

saveFileDialog1.Filter = "Jpeg Image|*.jpg|Bitmap Image|*.bmp|Gif Image|*.gif"

saveFileDialog1.Title = "Save an Image File"

saveFileDialog1.FileName = "Image001"

saveFileDialog1.ShowDialog()' If the file name is not an empty string open it for saving.

If saveFileDialog1.FileName <> "" Then

' Saves the Image via a FileStream created by the OpenFile method.

Dim fs As System.IO.FileStream = CType _

(saveFileDialog1.OpenFile(), System.IO.FileStream)

picCapture.Image.Save(fs, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)

fs.Close()

End IfEnd If

End SubPrivate Sub frmcap_Leave(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Leave

' Disconnect from device

SendMessage(hHwnd, CAP_DRIVER_DISCONNECT, iDevice, 0)

' close window

DestroyWindow(hHwnd)

End Sub

Private Sub FRMCAP_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

OpenForm()

End Sub

End Class

WindowsApplication1.zip

تم تعديل بواسطه VB Helper
1

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

الله يعطيك ألف عافية أخي VB Helper كفيت ووفيت كما عهدناك أخي جعلها في ميزان حسناتك

ولكن أخي العزيز هل بالامكان حفظ الصورة مباشرة في مجلد معين بدون FileDialog وكيف يتم ذلك ؟

وفقك الله أخي

تم تعديل بواسطه muhedeen
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخي يمكنك ضبط المسار في السطر التالي


picCapture.Image.Save("Image Path", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)

تم تعديل بواسطه VB Helper
1

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

بارك الله فيك أخي VB Helper وفعلاً كما تفضلت احتلت المشكلة أتمنى لك التوفيق وماقصرت

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

السلام عليكم ..

اخى vbhelper

هل يمكن عمل الكود نفسه لو اريد تخزين بيانات موظفين واريد تخزين اسم الصورة برقم الموظف وحفظها ف مجلد داخل المشروع ؟؟

هل من الممكن هاد ام لا

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اختي بالفعل يمكنك خزن بيانات الموظف في قاعدة البيانات مثلا وحفظ الصورة برقم الموظف, وذلك بتغيير اسم الصورة في السطر السابق

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

شكرا ليك اخى ولكن ياريت تعطينى الخطوات كيف اعملها وشكرا

وعندى استفسار تانى بعد ادنك

مطلوب منى عمل منظومة تعليمية عن جسم الانسان تساعد الاطفال لتعلم كل جزء من جسم الانسان عربى وانجليزى مع وجود بعض الفيدوات وما الى دلك

ياريت لو عندك افكار عن كيفية اصمم الداتا بيز

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اختي كما ذكرت سابقا بعد حصولك على رقم الموظف قومي بجعلة اسم الصورة في السطر التالي

picCapture.Image.Save(@"C:\Images\EmployeeID.jpg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)

اما بالنسبة لاستفسارك الاخير, فأرجو بانشاء موضوع جديد

تم تعديل بواسطه VB Helper
0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه
 • 0

حسنا اخى سأقوم بانشاء موضوع جديد. واسفة جدا لو انى اخطأت وكتبته ردا على موضوعى اخى الكريم صاحب الموضوع

بارك الله فيك على مساعدتى

0

شارك هذا الرد


رابط المشاركة
شارك الرد من خلال المواقع ادناه

من فضلك سجل دخول لتتمكن من التعليق

ستتمكن من اضافه تعليقات بعد التسجيلسجل دخولك الان

 • يستعرض القسم حالياً   0 members

  لا يوجد أعضاء مسجلين يشاهدون هذه الصفحة .